Jest propozycja nowych cen referencyjnych OZE

Ministerstwo Gospodarki przygotowało nowy projekt rozporządzenia ws. cen referencyjnych OZE, czyli maksymalnych cen za energię z instalacji OZE uruchamianych w ramach systemu aukcyjnego.

W stosunku do projektu rozporządzenia z września br. zmianie uległy ceny tylko dla niektórych technologii. Zwiększono ceny m.in. dla biogazowni rolniczych i wykorzystujących biogaz pozyskany ze składowisk odpadów, a także oraz elektrowni wodnych do 1 MW. Zmniejszono natomiast cenę referencyjną dla instalacji wykorzystujących biogaz z oczyszczalni ścieków (z 400 do 335 zł/MWh).

Zgodnie z ustawą o OZE Ministerstwo Gospodarki ma wydawać rozporządzenia odkreślające tzw. cenę referencyjną, czyli maksymalną cenę w złotych za 1 MWh, za jaką może zostać w danym roku kalendarzowym sprzedana na aukcji energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii.

Ceny na aukcjach OZE, oferowane przez wytwórców energii, nie mogą być wyższe ceny referencyjne. Przy ich ustalaniu resort ma brać pod uwagę m.in.: parametry techniczne i ekonomiczne funkcjonowania instalacji OZE, nakłady inwestycyjne ponoszone w okresie przygotowania projektu i jego budowy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, koszty operacyjne i koszty kapitału własnego wytwórcy.


Projekt rozporządzenia ws. cen referencyjnych OZE

reo.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here