Jest pierwsza polska akredytacja w Programie Pilotażowym EU ETV

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach – oddział w Poznaniu, jako pierwszy w Polsce, uzyskał akredytację i stał się pełnoprawną Jednostką Weryfikacyjną (Verification Body) w ramach Pilotażowego Programu Weryfikacji Technologii Środowiskowych (ETV) Unii Europejskiej.

System weryfikacji technologii środowiskowych (Environmental Technologies Verification – ETV) to narzędzie rynkowe, którego zadaniem jest ułatwienie i przyspieszenie komercjalizacji innowacyjnych technologii środowiskowych. Pozwala on w sposób niezależny i bezstronny sprawdzić, czy parametry sprawności deklarowane przez dostawcę nowatorskiej technologii środowiskowej są zgodne z prawdą i poparte rzetelnymi danymi z badań.

Weryfikacji dokonują wyspecjalizowane, niezależne Jednostki Weryfikujące. W Polsce pierwszą jednostką, która uzyskała akredytację w ramach Programu Pilotażowego EU ETV jest Instytut Technologiczno-Przyrodniczy (ITP) – oddział w Poznaniu. ITP otrzymał akredytację nr AK 019 jako jednostka typu A do przeprowadzania weryfikacji technologii środowiskowych (IETV) w dziedzinach: materiały, odpady i zasoby (produkty wykonane z biomasy) i technologie energetyczne (produkcja energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł energii – biomasy).

 


 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here