Janusz Zaleski: Poziom jest coraz wyższy, ale mamy jeszcze wiele do zrobienia


Janusz Zaleski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska – podsumowuje wyniki konkursu Lider Polskiej Ekologii.

Reo.pl: Jak oceniłby Pan poziom tegorocznego konkursu?

Janusz Zaleski: Myślę, że na to trzeba popatrzeć w szerszej skali, a nie tylko porównując rok do roku. Przecież Lider Polskiej Ekologii to 13 lat historii i to oczywiste, że poziom jest coraz wyższy. Wyższy jest poziom rozwoju technicznego, wyższy jest poziom technologii, wyższy jest poziom świadomości społecznej. Jeśli porównamy projekty, które były nagrodzone w tym konkursie, z tymi, które były nagrodzone kilka lat temu, a nawet jeszcze rok wcześniej, to widać wyraźny postęp. Gdyby było inaczej to chyba trzeba by zrezygnować z tego konkursu. W moim przekonaniu z roku na rok jest coraz lepiej i nie jest to przejaw mojego osobistego optymizmu, ale rzeczywistego porównania, chociażby zwykłych technologii służących oczyszczaniu ścieków, powietrza. Mamy dzisiaj nagrodzonego lidera z Gdańska, który bardzo dobrze ogranicza hałas – kiedyś tego nie robiliśmy. To wszystko jest przecież miarą postępu i tego, że w trakcie konkursu nagradzane są coraz lepsze projekty.

Jakiego typu projekty życzyłby sobie zobaczyć w przyszłej edycji. Co teraz polskiej ekologii jest potrzebne?

Mimo naszych niewątpliwych sukcesów mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia i jeżeli miałbym myśleć o tym co należałoby zrobić i czego oczekiwać w przyszłych edycjach to sądzę, że warto byłoby spodziewać się tych wszystkich technologii, urządzeń, projektów, które ograniczają emisję. Emisję dwutlenku węgla przede wszystkim, ale nie tylko – emisję siarki, emisję pyłów, co do których mamy bardzo dużo jeszcze do zrobienia. Jeśli chodzi o oczyszczanie powietrza – tego wszystkiego co wiąże się z magazynowaniem dwutlenku węgla. Przypomnę, że przecież będziemy realizować pilotażowe projekty dotyczące podziemnego magazynowania dwutlenku węgla, tak zwanego CCS, zatem to wszystko co wiążę się z szeroko pojętą ochroną klimatu. Takie projekty szczególnie chętnie byśmy widzieli.

Czy faktycznie Ministerstwo Środowiska przygotowuje rozporządzenie, które przewiduje cięcia uprawnień do emisji CO2?

Ministerstwo przygotowuje co roku rozporządzenie, w którym rozdaje te uprawnienia do emisji, które są przyznane Polsce. Rozdajemy tyle uprawnień do emisji, ile możemy rozdać.

Podobno ma być ich mniej.

Nie, ja myślę, że te obawy nie powinny być zbyt mocne. Uprawnień powinno wystarczyć.

Redakcja reo.pl

fot. Janusz Zaleski (fot. reo.pl)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here