Jakie nowości wprowadza ustawa o handlu emisjami przyjęta przez senat 26 maja?


Od 21 czerwca 2011 r. obowiązuje nowa ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Zaktualizowane przepisy zastąpią ustawę z grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji.

Wprowadzenie nowej regulacji jest wynikiem obowiązku Polski do dostosowania prawa polskiego do dyrektyw Unii Europejskiej. Podkreślić przy tym należy, iż założeniem ustawy jest ułatwienie polskim przedsiębiorcom obrotu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w ramach wspólnotowego systemu obrotu. Ww. ustawa wejdzie w życie z dniem podpisania. Rozwiązania przedstawione w analizowanej ustawie odnoszą się zarówno do obecnego okresu rozliczeniowego, tj. 2008-2012 jak i kolejnych ośmioletnich okresów rozliczeniowych, które rozpoczną się od 1 stycznia 2013 r.

Celem nowych przepisów jest przede wszystkim stworzenie przejrzystych regulacji, które dotyczą m.in. zasad rozporządzania uprawnieniami do emisji, a także włączenia do systemu operacji lotniczych wykonywanych przez operatorów statków powietrznych. Do tej pory podkreślić należy, lotnictwo było wyłączone z tego systemu.

Zgodnie z przyjętą ustawą każda instalacja emitująca do atmosfery gazy cieplarniane będzie musiała uzyskać do tego uprawnienia. Część z nich ma być rozdzielana bezpłatnie, a część kupowana na aukcjach. W sytuacji przekroczenia bezpłatnych limitów przedsiębiorca będzie zobowiązany na rynku dokupić prawa do emisji.
Systemem handlu uprawnieniami do emisji ma administrować Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, zamiast Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji. Nadzór nad systemem będzie natomiast należał do ministra środowiska.
Uprawnienia do emisji będą rejestrowane w krajowym rejestrze. Będzie można nimi swobodnie rozporządzać, a niewykorzystane przenosić do kolejnych okresów rozliczeniowych.
Ustawa reguluje również podstawowe zasady sprzedaży uprawnień do emisji na aukcjach. W latach 2008-12 do systemu aukcyjnego trafi jedynie niewykorzystane uprawnienia z rezerw na nowe instalacje i na wspólne projekty. Od 2013 r. państwa członkowskie będą musiały sprzedawać na aukcji wszystkie uprawnienia do emisji, które nie zostaną przydzielone konkretnym instalacjom.
Ustawa zawiera również szczególne zasady wydawania zezwoleń dla nowych elektrowni. Określa też, że do krajowej rezerwy uprawnień trafią limity emisji z likwidowanych instalacji i tych, które przestały spełniać warunki uczestnictwa w systemie uprawnień.
Ustawa wprowadza również system sankcji zabezpieczających wykonywanie obowiązków wynikających z nowej ustawy. I tak też monitorowaniem i rozliczaniem wielkości emisji będzie się zajmował ośrodek bilansowania. Do ośrodka tego będą trafiać raporty firm. Za nieprzekazanie raportu o wielkości emisji grozić będzie kara 10 tys. euro, a za niezgłoszenie, że instalacja przestała spełniać warunki uczestnictwa w systemie uprawnień – 5 tys. euro.

Justyna Habczyńska-Pilarek
Radca Prawny

www.kancelaria-mp.pl

fot.: sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here