Jaki jest stan i przyszłość elektrowni biogazowych na składowiskach odpadów w Polsce? – podsumowanie konferencji


Branża OZE, w tym wytwórcy energii z biogazu, przeżywa od kilkunastu miesięcy głęboki kryzys. O tym, jakie powinny być zasady wspierania sektora rozmawiano podczas czerwcowej konferencji “Jaka jest przyszłość i stan obecny elektrowni biogazowych na składowiskach odpadów w Polsce”.

Głównym celem konferencji było przedstawienie rekomendacji dla zasad wspierania wytwórców energii elektrycznej z biogazu składowiskowego w projektowanych przepisach i przekazanie ich ośrodkom decyzyjnym, ocena roli energetyki opartej na biogazie wysypiskowym dla środowiska i gospodarki oraz ocena zagrożeń wprowadzenia przepisów projektowanej ustawy o odnawialnych źródłach energii wpływających na funkcjonowanie obiektów eksploatowanych i przyszłe inwestycje. Przedstawiona także fakty ekonomiczne dotyczące kosztów budowy, remontów modernizacji i eksploatacji obiektów odgazowujących składowiska odpadów.

Konferencja “Jaka jest przyszłość i stan obecny elektrowni biogazowych na składowiskach odpadów w Polsce” odbyła się 11 czerwca w miejscowości Łubna koło Góry Kalwarii. Organizatorami wydarzenia były: Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej (PIGEO), ENER-G Polska Sp. z o. o., Hedeselskabet Sp. z o. o. oraz Vireo Energy Polska.

Konferencja “Jaka jest przyszłość i stan obecny elektrowni biogazowych na składowiskach odpadów w Polsce”, fot. PIGEO

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here