Jak Polska wyda kosmiczne środki z systemu ETS?

W latach 2021-30 z europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 do polskiego budżetu może wpłynąć nawet 100 mld zł. Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych Wise Europa proponuje przeznaczyć je w całości na termoizolację budynków mieszkalnych i przydomowe mikroelektrownie OZE. Unijny system handlu uprawnieniami do emisji ETS (Emission Trading System) został uruchomiony w 2005 roku. Jego … Czytaj dalej Jak Polska wyda kosmiczne środki z systemu ETS?