J. Pilitowski: Zapisy o taryfach gwarantowanych niejasne


Idea rozwoju energetyki prosumenckiej jest słuszna, ale przepisy o taryfach gwarantowanych w ustawie o OZE są niespójne – wynika z wypowiedzi Janusza Pilitowskiego udzielonej dla „Rzeczpospolitej”.

W opinii Janusza Pilitowskiego, dyrektora Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki, niespójność i niejasność przepisów o taryfach gwarantowanych w ustawie o OZE może prowadzić do sporów sądowych.

Dyrektor DEO obawia się przekroczenia w pierwszym roku obowiązywania ustawy o OZE założonego ustawowo limitu 800 MW łącznej mocy tego typu instalacji, które będą rozliczne według taryf gwarantowanych. Wtedy nie będzie jasne, komu te taryfy przysługują. W efekcie przedsiębiorstwa energetyczne będą mogły się domagać od prosumentów zaświadczeń potwierdzających, że mieszczą się w limicie 800 MW i że przyjmują na siebie ryzyko związane z przekroczeniem limitu. Ponieważ prezes URE nie dysponuje narzędziami ustawowymi mogącymi rozstrzygać takie spory, sprawy będą trafiać do sądów powszechnych.

Wspólnie z URE i UOKiK MG chce opublikować w marcu zbiór informacji dotyczących ustawy dla prosumentów.

Redakcja reo.pl

źródło: Aneta Wieczerzak-Krusińska/”Rzeczpospolita

fot. Janusz Pilitowski, Newseria

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here