J. Pietrewicz: OZE są ważną częścią polskiego energy-mix

– Wykorzystanie OZE zwiększa bezpieczeństwo energetyczne kraju, tworzy nowe miejsca pracy oraz obniża emisję CO2 – powiedział wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, 15 maja 2013 r.

Wiceminister Pietrewicz przypomniał, że odnawialne źródła stają się ważnym elementem europejskiego rynku oraz energy-mix poszczególnych krajów członkowskich. – Aby skutecznie z nich korzystać, konieczna jest jednak modernizacja infrastruktury przesyłowej oraz rozwój inteligentnych systemów opomiarowania – powiedział.

Zdaniem wiceministra dynamika rozwoju OZE w Polsce jest zgodna z założeniami Polityki Energetycznej Polski do 2030 r. oraz Krajowego Planu Działania w tym zakresie – Ze znacznym wyprzedzeniem realizujemy także wytyczne UE, które zakładają do końca 2020 r. co najmniej 15 proc. udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto – dodał.

W jego opinii wsparciem dla nowych mocy ze źródeł odnawialnych w ramach krajowego systemu elektroenergetycznego niezbędne jest przede wszystkim stabilne otoczenie prawne. – Dlatego przygotowaliśmy przepisy regulujące wytwarzanie energii i działalność w tym sektorze – zaznaczył.

Wiceminister Pietrewicz wyjaśnił, że zagwarantują one m.in. długofalowy system wsparcia dla wytwarzania energii z OZE. – Będzie on zróżnicowany w zależności od technologii oraz skali jednostki, w jakiej ta energia zostanie wytworzona – powiedział. – Ponadto wzmocnią znaczenie indywidualnych systemów energetycznych oraz promują mikroinstalacje, które wykorzystują lokalnie dostępne zasoby i surowce – dodał.

 

MG
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here