J. Piechociński: transformacja polskiej gospodarki w kierunku niskoemisyjnym jest nieunikniona

Przygotowanie gospodarki kraju, firm i administracji do pełnego wykorzystania środków specjalnych przeznaczonych na niskoemisyjną i energoefektywną modernizację kraju w horyzoncie 2020-2030 to główny temat III Forum Gospodarki Niskoemisyjnej „Innowacyjność a gospodarka niskoemisyjna”. Konferencja, w której udział wziął wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński, odbyła się 27 marca 2015 r. w Warszawie.

Wicepremier Piechociński zwrócił uwagę, że rozwój gospodarki niskoemisyjnej i działania na rzecz podnoszenia jej innowacyjności to ważna i aktualna problematyka. – Polska od momentu rozpoczęcia przemian ustrojowych i gospodarczych w końcu lat 80. XX wieku, znajduje się na ścieżce niskoemisyjnej modernizacji, która zaowocowała ok. 30 proc. redukcją emisji gazów cieplarnianych i ok. 30 proc. redukcją energochłonności gospodarki – powiedział.

Szef resortu gospodarki podkreślił, że dalsza transformacja polskiej gospodarki w kierunku niskoemisyjnym jest nieunikniona, biorąc pod uwagę uwarunkowania krajowe, zobowiązania unijne i międzynarodowe. – Istotny jest taki wybór średnio- i długookresowych narzędzi i środków, aby ta transformacja wzmacniała konkurencyjność polskiej gospodarki – powiedział. – Konieczne jest zatem podejmowanie spójnych i kompleksowych działań zaplanowanych horyzontalnie i strategicznie – dodał.

Wicepremier Piechociński przypomniał także o działaniach MG na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej. – Aby w pełni wykorzystać gospodarczy potencjał, jaki niesie ze sobą transformacja niskoemisyjna, Ministerstwo Gospodarki, we współpracy z innymi resortami i przy udziale ekspertów, przygotowuje Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej – poinformował. – Do tego programu włączone zostaną tylko takie rozwiązania, które będą wspierały rozwój gospodarczy, jednocześnie prowadząc do obniżenia emisyjności i wzrostu jakości życia społeczeństwa – dodał.

Podczas konferencji dyskutowano również o zasadach i regułach, jakie powinny być stosowane przy zarządzaniu Funduszem Modernizacji, zadaniach wynikających z nowych regulacji dotyczących redukcji emisji oraz o innowacyjnych rozwiązaniach dla przemysłu, górnictwa i energetyki na rzecz rozwoju niskoemisyjnej gospodarki.

MG
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here