J. Piechociński: Priorytetem jest posiadanie własnych zasobów paliw i energii

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego jest kluczowe z perspektywy funkcjonowania i rozwoju kraju, dlatego niezbędna jest rozbudowa sieci i nowe inwestycje w sektorze – powiedział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński podczas konferencji „Inwestycje w polskiej energetyce konwencjonalnej. Możliwości realizacji i opłacalność”. Spotkanie odbyło się 27 stycznia 2014 r. w siedzibie PAP w Warszawie.

Wicepremier Piechociński podkreślił, że polski sektor energetyczny stoi obecnie przed poważnymi wyzwaniami. – Przejściowe spowolnienie naszej gospodarki nie spowodowało zmniejszenia zużycia energii elektrycznej. Co więcej, w niedalekiej przyszłości, należy się spodziewać wzrostu zapotrzebowania – powiedział. – Polska energetyka musi zatem dostosować moce wytwórcze do rosnących potrzeb, przy jednoczesnym spełnieniu wymogów środowiskowych – dodał wicepremier.

W jego opinii, aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju niezbędna jest rozbudowa i modernizacja istniejącego potencjału wytwórczego, a także sieci przesyłowej i dystrybucyjnej. Priorytetem jest też posiadanie własnych zasobów paliw i energii. – W warunkach uzależnienia polskiej gospodarki od importu gazu i ropy naftowej należy pamiętać o rodzimych surowcach, szczególnie o bogatych zasobach węgla – powiedział.

Szef resortu gospodarki zaznaczył, że coraz większy wpływ na prowadzenie polityki energetycznej mają zobowiązania podejmowane na szczeblu UE. – Chciałbym podkreślić, że Polska, wbrew obiegowym opiniom, nie jest przeciwna redukcji emisji, ale chce prowadzić politykę, która pozwoli zbudować gospodarkę niskoemisyjną w oparciu o istniejący potencjał bez nadmiernego obciążania gospodarki i odbiorców energii – powiedział.

Według ministra Piechocińskiego, aby zachować sprawność systemu energetycznego w Polsce niezbędna jest także realizacja nowych projektów. – Kluczowym wyzwaniem jest stworzenie odpowiednich warunków do inwestycji w źródła wytwórcze. Należy dołożyć wszelkich starań, aby działające obecnie w polskiej energetyce firmy zrealizowały swoje inwestycje – dodał wicepremier.

MG
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here