J.Piechociński o priorytetach polityki energetycznej na Power Ring


Wicepremier Piechociński podkreślił, że polska branża energetyczna stoi obecnie przed dużymi wyzwaniami, dlatego w opracowywanej w MG „Polityce energetycznej Polski do 2050 r.” uwzględnione są różne źródła energii. – Przygotowaliśmy też pakiet ustaw energetycznych, które zapewniają stabilne i długofalowe rozwiązania wspierające sektor – dodał.

W opinii wicepremiera wysiłki na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego powinny opierać się na współpracy w wymiarze globalnym. – Realizacja tych celów nie może natomiast odbijać się niekorzystnie na sytuacji gospodarczej danego kraju. Dlatego poszczególne państwa powinny kształtować swój bilans energetyczny, uwzględniając dostęp do lokalnych źródeł – powiedział wicepremier Piechociński.

Szef resortu gospodarki przypomniał również, że Polska jest od 2008 r. członkiem Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE). – Przystąpienie do tej organizacji było bardzo ważnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju – stwierdził minister Janusz Piechociński.

Podczas konferencji Power Ring 2012 Dyrektor Wykonawcza MAE Maria van der Hoeven przedstawiła „Word Energy Outlook 2012”. Tegoroczny przegląd MAE dotyczy przede wszystkim wydobycia gazu ze złóż niekonwencjonalnych oraz korzyści związanych z efektywnym gospodarowaniem zasobami energetycznymi.

 

MG

Janusz Piechociński podczas konferencji Power Ring w MG, fot. MG

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here