J. Piechociński o polityce klimatyczno-energetycznej Polski


Rozwój gospodarczy państw jest uzależniony od dostępu do energii, dlatego bezpieczeństwo energetyczne jest kwestią kluczową, determinującą sprawne funkcjonowanie polskiej gospodarki – mówił wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński.

Zdaniem szefa resortu gospodarki niezbędne jest podejmowanie działań, mających na celu zmniejszenie uzależnienia Polski od zewnętrznych dostawców. Równie ważna jest aktywność w zakresie ochrony środowiska i klimatu.

– Konieczność dostosowania polskiej gospodarki do wymogów ochrony środowiska w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz emisji przemysłowych wiąże się z koniecznością inwestowania w nowe, mniej emisyjne technologie – zaznacza. – W ten sposób mamy szansę unowocześnić zaplecze technologiczne, zwiększyć innowacyjność, poprawić bezpieczeństwo energetyczne, a także stworzyć wiele miejsc pracy w tzw. zazielenianiu gospodarki – dodaje.

Wicepremier Piechociński podkreśla, że Polska w ciągu kilku ostatnich lat zrealizowała szereg znaczących i ambitnych działań, które wychodzą naprzeciw polityce klimatyczno-energetycznej UE.

– Emisja gazów cieplarnianych została zredukowana o 30 proc. w porównaniu z 1988 r. Poprawia się także efektywność energetyczna, a udział OZE w miksie energetycznym Polski w 2014 r. wyniósł 11,5 proc. – wymienia.

Wicepremier Piechociński zapewnia, że finalizowana obecnie „Polityka energetyczna Polski do 2050 r.” będzie zawierała rozwiązania zapewniające utrzymanie długoterminowego wzrostu gospodarczego kraju, z jednoczesną realizacją celów klimatycznych.

– Wraz ze wzrostem połączeń transgranicznych handel energią elektryczną i gazem między państwami członkowskimi UE będzie istotnie wzrastał, w wyniku czego korzyści będą czerpały przede wszystkim najbardziej konkurencyjne firmy. Polska gospodarka, w tym przemysł i energetyka, mają potencjał, aby być w gronie beneficjentów unijnego wspólnego rynku i polityki innowacyjności – podkreśla.

MG
 

fot. MG

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here