J. Piechociński o polityce energetycznej UE

Z powodu różnorodność podejścia do przyszłości energetycznej UE, konieczny jest kompromis dla stworzenia spójnej wizji w tym zakresie – mówił wicepremier Janusz Piechociński podczas VIII Forum Energetycznego w Sopocie.

– Podczas naszego dziesięcioletniego członkostwa w UE nauczyliśmy się, że nie ma jednego dobrego rozwiązania pasującego do wszystkich państw Unii. Warto jednak rozmawiać i wypracowywać scenariusz dopasowany do możliwości poszczególnych krajów – mówił Janusz Piechociński.

Zdaniem wicepremiera przy formułowaniu ram polityki klimatyczno-energetycznej UE konieczne jest również uwzględnienie elementów systemu społeczno-gospodarczego. – Powinniśmy także pamiętać o wpływie projektowanych rozwiązań na konkurencyjność oraz potencjał poszczególnych państw w zakresie inwestycji niskoemisyjnych – powiedział.

Istotną rolę w budowaniu płynności wspólnego rynku energii w opinii Janusza Piechocińskiego, będzie miało skuteczne wykorzystanie posiadanych złóż surowców energetycznych, w tym również niekonwencjonalnych. – Wsparcie publiczne dla nowych technologii zwiększających efektywność i bezpieczeństwo wydobycia w dłuższej perspektywie może przyczynić się do stabilizacji rynku energii i wypełnienia zobowiązań celów klimatycznych – powiedział. – Pozwoli to obniżyć ceny energii dla odbiorców końcowych, co z kolei przełoży się na wzrost konkurencyjności gospodarki UE – zaznaczył.

 

MG

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here