J. Piechociński: Musimy wspólnie pracować nad kierunkami polityki energetycznej UE

– Budowa wspólnego rynku energii z równym dostępem dla wszystkich jego uczestników to jedno z priorytetowych działań UE- powiedział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński podczas Forum Energetycznego zorganizowanego w Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec 26 czerwca 2013 r.

Wicepremier Piechociński podkreślił, że polski rząd podjął wiele działań, które zmierzają do realizacji celów pakietu klimatyczno-energetycznego. – Jesteśmy też gotowi do dalszej dyskusji na ten temat. Musimy jednak pamiętać o sytuacji rynkowej poszczególnych państw i troszczyć się o wysoki poziom ich konkurencyjności, co pozwoli utrzymać wzrost gospodarczy oraz możliwość tworzenie nowych miejsc pracy – wyjaśnił.

W jego opinii niekorzystny wpływ na atrakcyjność unijnej gospodarki mają wysokie ceny energii, które wywołują zjawisko odpływu przemysłu poza UE. – Jest to szczególnie istotne w kontekście obecnego kryzysu. Aby to zmienić powinniśmy promować efektywność energetyczną oraz wykorzystywanie rodzimych źródeł energii, zarówno tych konwencjonalnych jak i alternatywnych – dodał.

Zdaniem wicepremiera obecna debata co do przyszłych celów polityki klimatyczno-energetycznej UE po 2020 r. musi uwzględniać wyniki negocjacji globalnego porozumienia oraz odzwierciedlać poziom ambicji konkurentów UE na globalnym rynku. – Dlatego też decyzja co do przyjęcia celu na rok 2030 powinna zostać podjęta nie wcześniej niż w 2015 r. czyli po zakończeniu negocjacji nowego globalnego porozumienia na okres po 2020 r. – podkreślił.

Wicepremier przypomniał równocześnie, że Polska popiera przyspieszenie modernizacji i tworzenie nowej infrastruktury energetycznej, co korzystnie wpłynie na wspólny rynek energii. – Szczególne znaczenie mają połączenia międzysystemowe i rozbudowa krajowej infrastruktury energetycznej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, w tym państw Grupy Wyszehradzkiej – powiedział.

Wiceszef rządu zaznaczył, że w świetle unijnych trendów dotyczących ograniczania oddziaływania energetyki na środowisko, w Polsce konieczne są inwestycje w wysokosprawne i niskoemisyjne bloki energetyczne. – Naszym głównym surowcem jest wegiel, dlatego powinniśmy rozwijać innowacyjne rozwiązania w tym zakresie, zwłaszcza Czyste Technologie Węglowe – dodał.

 

MG

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here