J. Piechociński chce dyskusji o pakiecie klimatyczno-energetycznym

Rok 2014 powinien być czasem wyciągania wniosków z doświadczeń ostatnich kilku lat, w tym implementacji pakietu klimatyczno-energetycznego i warto, aby inicjatywa w tym zakresie wyszła od ministrów ds. przemysłu – napisał w liście do ministrów ds. przemysłu państw członkowskich UE wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński. Szef MG proponuje pogłębioną dyskusję nad ramami polityki klimatyczno-energetycznej, w tym nad ogłoszonymi 22 stycznia 2014 r. propozycjami Komisji Europejskiej dotyczącymi ram polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 r.

Zdaniem szefa MG przemysł jest ważnym elementem nowoczesnych gospodarek, a jego znaczenie w pełni uwidocznił kryzys gospodarczy. Nie może być zatem pominięty przy realizowaniu kolejnych założeń polityki klimatyczno-energetycznej. Wicepremier Piechociński wyraża nadzieję, że zaplanowane na marzec 2014 r. posiedzenie Rady Europejskiej nie przyniesie jedynie ustalenia konkretnych progów redukcyjnych, ale stanie się forum dla debaty i zaprezentowania własnych stanowisk. Szczególna rola, zdaniem szefa MG, przypada w tej debacie ministrom ds. przemysłu.

W opinii wicepremiera Piechocińskiego w opracowaniu celów polityki klimatyczno-energetycznej powinny być wzięte pod uwagę uwarunkowania konkurencyjności wszystkich przemysłów. Ponadto cele te nie mogą wypierać przemysłu, zwłaszcza energochłonnego i pogłębiać zjawiska ucieczki emisji i inwestycji (carbon & investement leakage). Powoduje to bowiem poważne konsekwencje gospodarczo-społeczne, w tym wzrost bezrobocia.

W dyskusji o polityce klimatyczno-energetycznej, według wicepremiera Piechocińskiego, nie może zabraknąć także tematyki wysokich cen energii, które stają się zagrożeniem dla konkurencyjności europejskiego przemysłu. Inną niepokojącą kwestią jest system ETS, który wprowadza sztuczne zawyżanie cen uprawnień do emisji. Warto się również przyjrzeć wskaźnikom emisji poszczególnych państw z uwzględnieniem emisji z konsumpcji.

– Fundamentalną wytyczną do dyskusji powinno być zapewnienie równowagi między polityką przemysłową, klimatyczną i energetyczną – dodał wicepremier Janusz Piechociński. Liczy on jednocześnie na zainaugurowanie pogłębionej debaty na temat polityki klimatyczno-energetycznej już na najbliższym spotkaniu Przyjaciół Przemysłu w Rzymie.

MG

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here