J. Buzek: Kluczem do bezpieczeństwa energetycznego Europy jest Wspólnota Energetyczna

– Wspólnota Energetyczna to projekt, na którym wygrywają wszyscy (sytuacja win-win). Unii Europejskiej umożliwia on bliższą współpracę z sąsiadami, co jest kluczem do zapewnienia nam bezpieczeństwa energetycznego i przystępnych cen energii. Z kolei dla państw spoza UE Wspólnota niezbędna jest dla osiągnięcia stabilności ekonomiczno-społecznej, jak również zwiększania bezpieczeństwa dostaw energii, tak pożądanej atrakcyjności inwestycyjnej oraz dobrobytu obywateli. Usprawnienie zasad działania całej Wspólnoty przyniesie więc wymierne korzyści wszystkim jej członkom – krajom z Unii, ale i spoza niej – powiedział Jerzy Buzek na odbywającym się w czwartek w Brukseli, w dniu unijnego szczytu, spotkaniu na temat przyszłości Wspólnoty Energetycznej.

Zdaniem Jerzego Buzka Wspólnota Energetyczna to kolejny krok do utworzenia prawdziwego, ogólnoeuropejskiego rynku energii. – Dalsza rozbudowa, w ramach Wspólnoty, wzajemnych połączeń gazowych i elektrycznych z naszymi sąsiadami poprawi funkcjonowanie wewnętrznego rynku energii UE w zakresie bezpieczeństwa dostaw czy obniżania cen. Pamiętajmy, w tym kontekście, o naszych Projektach Wspólnego Interesu, które mają być finansowane z budżetu unijnego w latach 2014-2020 – apelował były premier RP, a obecnie przewodniczący Grupy Wysokiego Szczebla Wspólnoty Energetycznej. – Już teraz przez kraje Wspólnoty Energetycznej biegną główne trasy tranzytowe energii (Ukraina), a ich znaczenie będzie jeszcze wzrastać – zarówno rurociąg Transadriatycki, jak i Jońsko-Adriatycki będą przecinać ich terytorium – podkreślił polski eurodeputowany.

O tym, jak ważna jest Wspólnota Energetyczna, przekonywał również komisarz ds. energii UE, Guenther Oettinger. – Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, strony umowy powinny zdać sobie sprawę, jak ważne jest pełne wykorzystanie potencjału Wspólnoty Energetycznej w zreformowaniu sektora energii i tworzeniu regulacji dla wspólnego rynku. Wierzę, że przypadająca na 2014 rok ukraińska Prezydencja zapewni grunt pod odpowiedni jej rozwój. Głowy państw członkowskich UE wezwały w ostatnim czasie wszystkich graczy europejskiego rynku energii do efektywnego i spójnego wdrażania Trzeciego Pakietu Energetycznego. Członkowie Wspólnoty powinni wdrożyć te przepisy do 1 stycznia 2015 roku. To musi stać się absolutnym priorytetem – mówił Oettinger.

Podczas spotkania przedstawiciele rządów przemysłu, środowisk akademickich, think-tanków oraz organizacji pozarządowych dyskutowali, jak rozwinąć Wspólnotę Energetyczną w aspektach: prawnych, instytucjonalnych i proceduralnych. Debata była częścią prac nad sprawozdaniem Grupy Wysokiego Szczebla Wspólnoty Energetycznej obradującej pod przewodnictwem Jerzego Buzka. Raport Grupa przedstawi na Radzie Ministerialnej Wspólnoty we wrześniu 2014 roku.

Wspólnota Energetyczna jest organizacją międzynarodową obejmującą UE i osiem krajów z nią sąsiadujących – Albanie, Bośnie i Hercegowinę, Kosowo, republiki byłej Jugosławii – Macedonię, Mołdawię, Czarnogórę, Serbię oraz Ukrainę.

Redakcja reo.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here