Islandia: 99,99% OZE w miksie energetycznym


Islandiaprawie całkowicie pokrywa zapotrzebowanie energetyczne w kraju ze źródełodnawialnych. Jedynie 0,01 % energetyki pochodzi ze źródeł konwencjonalnych.Według danych Międzynarodowej Agencji Energetycznej, Islandia jest lideremudziału OZE w miksie energetycznym na świecie.

Wedługdanych Międzynarodowej Agencji Energetycznej, udział energii ze źródełodnawialnych w islandzkim miksie energetycznym jest największy na świecie.Islandia zaspokaja 99,99% swoich potrzeb energetycznych ze źródeł odnawialnych.71,03% energii pochodzi z elektrowni wodnych, podczas gdy 28,91% z elektrownigeotermalnych, a 0,04% z energii wiatru. Tylko 0,01% zapotrzebowania energetycznegojest pokrywana z energii konwencjonalnej.

Islandiajest krajem z relatywnie niewielkim zaludnieniem (ok. 332 tysięcy mieszkańców)i jednocześnie produkuje najwięcej energii elektrycznej w przeliczeniu naosobę. Średnia kraju to produkcja 55000 kWh na osobę rocznie, podczas gdyśrednia Unii Europejskiej to 6000 kWh. Islandia posiada bogate zasoby energiigeotermalnej dzięki położeniu na grzbiecie śródoceanicznym. Na całej Islandiiznajduje się około 600 ciepłych źródeł oraz ponad 20 gejzerów, w którychtemperatura sięga najczęściej przynajmniej 150 stopni Celsjusza. Kraj przodujew technice wykorzystanie tego źródła energii, które jest używane do ogrzewania85% domów w całym kraju oraz dostarczania ciepłej, taniej wody dla mieszkańców.

Islandiaod długiego czasu również testuje wykorzystanie paliwa wodorowego, podążając zaideą całkowitego wyeliminowania paliw kopalnych w kraju, również w transporcie.W 1998 roku parlament islandzki ustanowił plan, który dąży do wprowadzeniapaliwa wodorowego we wszystkich samochodach i statkach w kraju do 2050 z pomocącelowo utworzonej spółki Icelandic New Energy. Od paru lat, Reykjaviksukcesywnie wprowadza autobusy zasilane paliwem wodorowym oraz buduje kolejnestacje dla pojazdów napędzanych tą formą energii.

 

Agata Skrzypczyk

fot.Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here