IRGiT będzie współpracować z TFS w zakresie obsługi finansowej transakcji pozagiełdowych

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. podpisała umowę z Tradition Financial Services Ltd. (TFS) o współpracy w zakresie obsługi finansowej transakcji pozagiełdowych.

Do tej pory Izba (IRGiT) rozliczała wyłącznie transakcje zawierane na Towarowej Giełdzie Energii S.A., ale wejście w życie tzw. małego trójpaku umożliwiło IRGiT rozliczanie transakcji spoza rynku regulowanego, pozagiełdowego. TFS jest międzynarodową platformą OTC na rynku pośrednictwa w obrocie produktami finansowymi i niefinansowymi. Pośredniczy m.in. w obrocie energią elektryczną i produktami powiązanymi.

– Podpisanie umowy z TFS jest realizacją strategii IRGiT w zakresie rozszerzenia portfela usług o ofertę dla rynku elektronicznych platform obrotu (OTC). Na podstawie zawartej umowy Izba będzie mogła świadczyć usługę rozliczeniową dla klientów platformy obrotu prowadzonej przez TFS, będących jednocześnie Członkami Towarowej Giełdy Energii S.A. – powiedział Dariusz Bliźniak prezes Zarządu IRGiT SA.

Dla korzystających z platform OTC rozliczanie przez izbę rozliczeniową jest istotne, ponieważ mimo wnoszenia opłat, ułatwia i zmniejsza koszty działania. Na platformie obrotu bez udziału izby rozliczeniowej nie można natychmiast zawrzeć transakcji, jeśli wykracza ona poza ramy umów łączących strony. To jest możliwe dopiero po przejściu odpowiednich procedur korporacyjnych. – W efekcie z samych platform płyną sygnały, że izby rozliczeniowe przejmujące na siebie ryzyko rozliczeń i zabezpieczenia transakcji w obszarze dostawy i rozliczeń finansowych są dla nich ważnym partnerem- dodaje Dariusz Bliźniak.

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych istnieje pięć lat. Posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie Izby Rozliczeniowo-Rozrachunkowej (IRR), a od czterech lat pełni funkcję Giełdowej Izby Rozliczeniowej (GIR) prowadząc rozliczenia i rozrachunki transakcji zawieranych na Towarowej Giełdzie Energii.
 

Redakcja reo.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here