IPO Grupy Energa ma obejmować do 34,18 proc. akcji wartych szacunkowo 2,2-3,2 mld zł

Oferta publiczna akcji Grupy Energa, lidera na rynku energii odnawialnej w Polsce, ma dotyczyć do 141.522.067 akcji spółki, czyli do 34,18 proc. istniejącego kapitału zakładowego, bez emisji nowych akcji – podała firma w Intention to float. Wartość 100 proc. kapitału jest szacowana przez rynek na 6,5-9,5 mld zł, co oznacza, że wartość planowanego jeszcze w IV kwartale IPO może wynieść 2,2-3,2 mld zł.

„Energa SA ogłasza dziś zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej do 141.522.067 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 10,92 zł każda w Polsce, oferowanych przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie 269.139.114 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 10,92 zł każda, w tym Akcji Oferowanych, do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie” – czytamy w opublikowanym w poniedziałek Intention to float.

Spółka podała, że oferta będzie skierowana do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce oraz wybranych zagranicznych inwestorów instytucjonalnych, a jej przeprowadzenie jest planowane w IV kwartale 2013 r., w zależności od warunków rynkowych.

„Przeprowadzenie Oferty oraz dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych jest uzależnione od uzyskania wszelkich niezbędnych zgód regulacyjnych (…)” – czytamy dalej. Chodzi m.in. o zgody Komisji Nadzoru Finansowego, rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz podjęcia odpowiednich uchwał przez Giełdę Papierów Wartościowych.

Według podanych w ubiegłym tygodniu informacji przez DGP Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) może zatwierdzić prospekt emisyjny Energi 13 listopada. W takim scenariuszu IPO Energi odbyłoby się w pierwszej połowie grudnia.

„Z przyjemnością zapowiadamy IPO Energi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. To kamień milowy dla naszej spółki. Dzięki przeprowadzonym inwestycjom jesteśmy jednym z liderów polskiego rynku dystrybucji energii elektrycznej – znanym z wdrażania najnowszych rozwiązań technicznych. Jako spółka publiczna będziemy chcieli naszym akcjonariuszom zaproponować te same wartości, które dziś oferujemy naszym klientom – rzetelność, efektywność i ciągłe podnoszenie standardów” – powiedział cytowany w komunikacie prezes Energi Mirosław Bieliński.

Menedżerami Oferty są J.P. Morgan i Bank Inwestycyjny UBS, którzy pełnią rolę Globalnych Współkoordynatorów i Współprowadzących Księgę Popytu, Dom Maklerski PKO BP – Oferujący, Banco Espirito Santo, BofA Merrill Lynch, Citi, DM PKO BP i UniCredit – Współprowadzący Księgę Popytu oraz Biuro Maklerskie Alior Banku, DM BOŚ, DI BRE Banku i Ipopema Securities.

Według trzech biur maklerskich, do których dotarła PAP, wartość 100 proc. kapitału Energi jest szacowana na 6,5-9,5 mld zł. Oznacza to, że wartość planowanego IPO może wynieść 2,2-3,2 mld zł.

Dla porównania, w 2010 roku PGE Polska Grupa Energetyczna, która próbowała kupić akcje Energi, za ponad 84 proc. akcji oferowała 7,5 mld zł, co dawało waluację 100 proc. na 8,9 mld zł. Na transakcję nie zgodził się jednak wtedy UOKiK.

Ostatnio PGE podawała, że nadal podtrzymuje zainteresowanie uczestnictwem w przejęciu Energi, rozpoczęte w 2009 roku.

Grupa Energa jest trzecim dystrybutorem energii w Polsce pod względem wolumenu energii dostarczanej do odbiorców końcowych. Ma ponad 2,9 mln klientów indywidualnych i biznesowych, a sieć dystrybucyjna liczy 193 tysięcy kilometrów linii na ok. 25 proc. powierzchni kraju.

Energa jest jednym z największych w Polsce sprzedawców energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (OZE). W 2012 r. aż 36 proc. zielonej energii produkowanej w Polsce trafiło do sieci dystrybucyjnej Grupy.

Grupa jest jednym z trzech największych sprzedawców energii elektrycznej w Polsce pod względem ilości energii sprzedawanej do odbiorców końcowych, z udziałem w rynku sięgającym 17 proc., wg stanu na grudzień 2012 r.

Zainstalowana w elektrowniach Grupy moc wytwórcza jest oparta na zdywersyfikowanych źródłach energii, takich jak węgiel, woda, wiatr i biomasa. Całkowita moc wytwórcza zainstalowana w elektrowniach Grupy wynosi 1,3 GW, z czego 38 proc. (0,5 GW) pochodzi z OZE. Grupa ma największy spośród kluczowych grup energetycznych działających na polskim rynku udział energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w całkowitej produkcji. Zielona energia powstaje w 46 elektrowniach wodnych, trzech farmach wiatrowych oraz w instalacjach spalających biomasę.

W 2012 r. sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych przez Grupę wyniosła 20,5 TWh, podczas gdy wolumen energii elektrycznej sprzedanej na rynku hurtowym wyniósł 7,8 TWh. W tym okresie produkcja energii elektrycznej Grupy wyniosła 4,1 TWh brutto.

W okresie dziewięciu miesięcy zakończonym 30 września 2013 r. sprzedaż energii elektrycznej przez Grupę do odbiorców końcowych oraz na rynku hurtowym wyniosła, odpowiednio, 13,6 TWh oraz 9,1 TWh, a produkcja energii elektrycznej brutto wyniosła 3,8 TWh.

W 2012 r. Grupa wygenerowała przychód w wysokości 11,2 miliarda zł, EBITDA w wysokości 1,6 miliarda zł, oraz zysk netto w wysokości 456 milionów zł.

W okresie dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2013 r. przychody Grupy wyniosły 8,5 miliarda zł, podczas gdy EBITDA wyniosła 1,5 miliarda zł a zysk netto 598 milionów zł.

Marcin Zaremba

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here