Inżynierowie z Politechniki Warszawskiej zaprojektują elektryczny autobus


Bezemisyjny, elektryczny autobus powstanie dzięki współpracyPolitechniki Warszawskiej z konsorcjum Polski E-BUS. Pojazd ma być innowacją narynku polskim i światowym. Uczelnia będzie współpracowała również przy innychprojektach z reprezentującą konsorcjum spółką Ursus.

Inżynierowie opracują projekt polskiego bezemisyjnegoautobusu elektrycznego najnowszej generacji. Współpraca przewiduje takżewzajemne wsparcie badawczo-rozwojowe obecnych i przyszłych działań konsorcjum.We wspólnych przedsięwzięciach będą brali udział pracownicy naukowi oraznajzdolniejsi studenci politechniki. Uczelnia przeprowadzi badania i symulacjezwiązane z testowaniem proponowanych przez konsorcjum rozwiązań. Dziękiwspółpracy kluczowe komponenty będą produkowane w kraju przy wsparciu rodzimegopotencjału naukowo-badawczego.

– Nasza uczelnia to wiodący ośrodek naukowo-badawczy,prowadzący prace w zakresie badań podstawowych, rozwojowych i wdrożeniowychoraz udzielający doradztwa technicznego w zakresie nowoczesnych technologii,wykonywania ekspertyz, opinii naukowych m.in. z zakresu budowy pojazdów,rozwiązań z obszaru elektromobilności i nowoczesnych materiałów – powiedziałprof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak, prorektor ds. rozwoju PolitechnikiWarszawskiej, który podpisywał umowę wraz z prezesem spółki Ursus Bus, TomaszemNitą.

Poza tym Ursus Bus S.A. i Politechnika Warszawska sygnowałylist intencyjny, który odnawia współpracę przy innych projektach, a takżezapewnia kontynuację wymiany doświadczeń, współpracę ekspercką oraz promowanieprzedsiębiorczości i innowacyjności. Porozumienie dotyczy m.in. konstrukcjiprzekładni przełączanej pod obciążeniem do ciągników o mocy 80-115 konimechanicznych.

– Żaden poważny producent ciągników, żadna poważna firmamająca ambicje motoryzacyjne nie może funkcjonować bez wsparcia wiodącychuczelni, a taką niewątpliwie jest Politechnika Warszawska. Doświadczenie iwiedza uczelni pozwoli nam zrobić krok milowy i stać się w krótkim czasiebardzo konkurencyjną firmą. Niezwykle istotną kwestią w rozwoju jestelektromobilność. Ponieważ silnik spalinowy nie jest już jedynymtechnologicznym rozwiązaniem, mamy obecnie szansę zaistnieć na rynkacheuropejskich z elektrycznymi autobusami i samochodami dostawczymi – podsumowałKarol Zarajczyk, prezes spółki Ursus.

źródło: naukawpolsce.pap.pl
fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here