Inwestycje w OZE będą coraz bardziej opłacalne


Badania Niemieckiej Agencji ds. Energii Odnawialnej wykazują jednolity trend: inwestycje w odnawialne technologie wytwarzania prądu stają się coraz korzystniejsze, podczas gdy budowa konwencjonalnych elektrowni jest dziś droższa niż w przeszłości.

Niemiecka Agencja ds. Energii Odnawialnej (Agentur für Erneuerbare Energien e.V., Agencja jest prowadzona przez Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Rolnictwa, Zrzeszenie branżowe oraz przedsiębiorstwa energetyczne i instytucje finansowe) opublikowała w listopadzie 2012 r. opracowanie, w którym przedstawiono wyniki porównania różnych przeprowadzonych w ostatnim okresie badań dotyczących kosztów nowych inwestycji w konwencjonalne i odnawialne źródła energii.

Na wstępie wskazano, że elektrownie w Niemczech, a także w całej Europie osiągnęły na tyle słuszny wiek, że w następnych latach niezależnie od przełomu w polityce energetycznej w Niemczech, tzw. Energiewende, konieczne będzie przeprowadzenie inwestycji w mocy wytwórczej.

Koszty wytworzenia energii w źródłach odnawialnych są obecnie wciąż jeszcze wyższe niż koszty wytworzenia energii w większości przestarzałych elektrowniach konwencjonalnych, dlatego niezbędne ze względów klimatycznych i ochrony środowiska inwestycje w odnawialne źródła energii wymagają obecnie odpowiednich instrumentów wsparcia.

Zauważono, że koszty dla systemu energetycznego z powodu rozbudowy odnawialnych źródeł energii w ostatnich latach wzrosły, przez co finansowe obciążenia związane z przełomem w polityce energetycznej w Niemczech dyskutowane są coraz bardziej krytycznie. Przy tej dyskusji zapomina się niekiedy o tym, że ceny prądu dla nabywców – również bez przejścia na odnawialną energię – także wzrastają i w przyszłości będą wciąż wzrastać, na co składa się wiele przyczyn, w tym między innymi: rosnące ceny kopalnych i jądrowych nośników energii, konieczność nowych inwestycji w elektrownie związanych z rosnącymi kosztami inwestycyjnymi kopalnych i jądrowych elektrowni, rosnące w przyszłości ceny certyfikatów CO2, koszty infrastrukturalne dotyczące obniżenia emisji CO2 w konwencjonalnych elektrowniach. Ponieważ inwestycje w OZE z uwagi na gromadzone doświadczenia i efekt skali są jednocześnie coraz korzystniejsze, zmniejsza się rozpiętość w kosztach między konwencjonalnymi i odnawialnymi technologiami wytwarzania energii. Zdania są podzielone, jak długo jeszcze potrwa, zanim przełom w energetyce będzie ekonomicznie opłacalny, jak wysokie będą do tego czasu koszty dodatkowe i jak wysokie będą późniejsze oszczędności z tego tytułu.

Przy wszystkich dostrzeżonych różnicach porównanie przeprowadzonych badań wykazało jednolity trend: inwestycje w odnawialne technologie wytwarzania prądu stają się coraz korzystniejsze, podczas gdy budowa konwencjonalnych elektrowni jest dziś droższa niż w przeszłości. Wyzwanie polityki energetycznej polega na tym, że odnawialne energie odznaczają się wysokimi kosztami inwestycyjnymi na początku i wymagają uprzedniego odpowiedniego finansowego świadczenia, zanim staną się ekonomicznie opłacalne. Urządzenia do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych odznaczają się wysokimi kosztami kapitałowymi, natomiast prawie niezmiennymi kosztami (za wyjątkiem bioenergii, głównie biomasa).

Przeprowadzone przez Agencję ds. Energii Odnawialnej porównanie objęło m.in. opracowanie Deutsche Energie-Agentur (dena) z sierpnia 2012 r., opracowanie Instytutu Gospodarki Energetycznej na Uniwersytecie w Kolonii (EWI) z marca 2012 r. na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, wspólne opracowanie Niemieckiego Centrum Lotów powietrznych i kosmicznych (DLR), Towarzystwa Fraunhofera dla Energii wiatrowej i Technik Systemów Energetycznych (IWES) oraz Biura inżynierskiego dla nowych energii (IfnE) przygotowane w grudniu 2010 r. na zlecenie Ministerstwa Ochrony Środowiska, wspólne opracowanie Instytutu Gospodarki Energetycznej i Racjonalnego Użycia Energii na Uniwersytecie w Stuttgarcie (IER), Reńsko-Westfalskiego Instytutu Badań nad Gospodarką (RWI), Centrum Europejskich Badan nad Gospodarką z marca 2010r. i kilka innych opracowań.

Koszty inwestycyjne na rok 2020 dla instalowania nowej mocy wytwórczej kształtują się w tych opracowaniach zasadniczo następująco:

 • dla elektrowni węgla brunatnego średnio 1600 euro/kW;
 • dla elektrowni węgla brunatnego przy używaniu techniki CCS średnio 2500 euro/kW;
 • dla elektrowni węgla kamiennego średnio 1400 euro/kW;
 • dla elektrowni węgla kamiennego przy używaniu techniki CCS średnio 2500 euro/kW;
 • dla elektrowni gazowych (gaz ziemny) średnio 700 euro/kW;
 • dla elektrowni gazowych (turbiny gazowe) średnio 400 euro/kW;
 • dla elektrowni wiatrowych onshore średnio 1000 euro/kW;
 • dla elektrowni wiatrowych morskich (offshore) średnio 2400 euro/kW;
 • dla elektrowni fotowoltaicznych średnio 1400 euro/kW;
 • dla elektrowni solarno-termicznych średnio 5000 euro/kW;
 • dla elektrowni geotermicznych średnio 9000 euro/kW.
   

Więcej informacji na stronie na stronie www.energie-studien.de

Przy wszystkich dostrzeżonych różnicach porównanie przeprowadzonych badań wykazało jednolity trend: inwestycje w odnawialne technologie wytwarzania prądu stają się coraz korzystniejsze, fot. reo.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here