Inwestycje i zarządzanie projektami wykorzystującymi odnawialne źródła energii – studia podyplomowe na Uczelni Łazarskiego

Od kilku już dekad w świecie systematycznie wzrasta zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii (OZE), wykorzystującymi energię wody, wiatru i słońca, biomasy i biogazu, energię geotermalną. Dzieje się tak nie tylko w Unii Europejskiej, która od lat w sposób konsekwentny kształtuje i realizuje swoją politykę ukierunkowaną na ciągłe zwiększanie udziału energii ze źródeł odnawialnych, ale także w innych regionach świata, w tym w USA, w Brazylii, w Chinach, Indiach itd.

Wydaje się nieuchronne, że odnawialne źródła energii w dłuższej perspektywie czasowej zdominują tzw. mix energetyczny, gdyż tylko zrównoważona energetyka odnawialna powiązana z systemami magazynowania energii zagwarantuje stabilne zaspokajanie rosnących potrzeb, zwłaszcza wobec nieuchronnego wyczerpywania się łatwo dostępnych zasobów paliw konwencjonalnych i groźby narastających kryzysów wynikających z nierównomiernego ich rozłożenia na świecie. Rozwój technologii OZE, w szczególności tzw. energetyki rozproszonej, wykorzystujących dostępne powszechnie i lokalnie zasoby energii, może kryzysy te łagodzić.

Polska powinna w większym niż dotychczas stopniu włączyć się w międzynarodowy podział prac służących rozwojowi tego sektora. Powinniśmy stać się nie tylko znacznie większym niż dotychczas inwestorem w tej dziedzinie, ale także aktywnie angażować i rozwijać krajowy potencjał naukowy i przemysłowy, dla rozwoju i zwiększania efektywności tych technologii. Tworzenie w Polsce dobrych podstaw i uwarunkowań formalno-prawnych oraz konsekwentne identyfikowanie i łagodzenie barier i poprawa efektywności już przyjętych rozwiązań, może przyczynić się nie tylko do zwiększenia mocy wytwórczych w źródłach rozproszonych, ale także do zachęcenia lokalizowania fabryk, w których produkowane będą urządzenia dla planowanych inwestycji.

Transformacja rynku w kierunku generacji rozproszonej wymaga większego zapotrzebowania na pracowników, w tym managerów z multidiscyplinarną wiedzą obejmującą elementy zarządzania, technologii, ekonomii i prawa.

Uczelnia Łazarskiego wraz z Polską Izbą Gospodarczą Energii Odnawialnej (PIGEO) oraz Wojskową Akademią Techniczną (WAT), odpowiadając na potrzeby rynku, stworzyła unikatowy program studiów podyplomowych „Inwestycje i zarządzanie projektami wykorzystującymi odnawialne źródła energii”. Studia te pozwolą na profesjonalne przygotowanie słuchaczy z całego procesu inwestycyjnego od założeń, przez studium wykonalności i projekt deweloperski po budowę i eksploatację i obejmują wszystkie źródła odnawialne wiatru, biomasy, biogazu, słońca, wody i geotermalne. Oferta studiów obejmuje nie tylko wykłady i warsztaty prowadzone przez praktyków, ale także laboratoria eksperymentalne oraz zajęcia z project managerami na działających i budowanych obiektach wykorzystujących źródła odnawialne w Polsce. To także szeroka możliwość nawiązania nowych kontaktów biznesowych.

Istotnym atutem tego kierunku jest również możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu Prince II.

– W procesie planowania inwestycji uwzględnić trzeba szereg aspektów prawnych, szczególnie w dobie planowanych zmian w ustawodawstwie, aspektów ekonomicznych uwzględniających niepewne systemy wsparcia i kryzysy gospodarcze oraz aspektów technicznych, przy postępującym stale rozwoju technologii. Tylko dobrze przygotowane studium wykonalności i realizacja projektu w oparciu o kontrolę i kordynację każdego jego etapu jest drogą do sukcesu – podsumowuje Michał Ćwil, kierownik studiów „Inwestycje i zarządzanie projektami wykorzystującymi OZE”.

W skład kadry wykładowców wchodzą wybitni akademicy oraz praktycy od lat związani z rynkiem OZE, m.in.: dr Grzegorz Barzyk – właściciel firmy konsultingowej dr Barzyk Consulting, Michał Ćwil – dyrektor generalny Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej, Lech Dziewierz – Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Paweł Karwat – kierownik Sekcji Biogazu, Poldanor S.A., dr hab. Beata Kępińska – AGH, prezes Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego, dr Zdzisław Muras – dyrektor Departamentu Prawnego Urzędu Regulacji Energetyki, prof. dr hab. Witold Orłowski – dyrektor generalny Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, główny doradca ekonomiczny PwC Polska Sp. z o.o., Bartłomiej Pawlak – prezes Zarządu BOŚ Eko Profit S.A., dr Jarosław Pietras – dyrektor generalny Rady Unii Europejskiej, dr inż. Stanisław Pietruszko – Politechnika Warszawska, prezes Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki, Tomasz Podgajniak – wiceprezes Zarządu PIGEO, prezes Zarządu Enerco Sp. z o.o. Sp. k., prof. dr hab. Jan Popczyk – Politechnika Śląska, prezes Stowarzyszenia Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej, Bogusław Kuba Puchowski – wiceprezes Zarządu Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych, dr Magdalena Rogulska – ekspert ds. biopaliw, Przemysłowy Instytut Motoryzacji.

Więcej informacji o kierunku znajdą Państwo tutaj lub kontaktując się bezpośrednio z Polską Izbą Gospodarczą Energii Odnawialnej.

Studia podyplomowe “Inwestycje i zarządzanie projektami wykorzystującymi OZE”

https://youtu.be/Fzj96vXJv3U

Redakcja reo.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here