Inwestycja OZE w spadku. Kontynuować czy zaczynać od nowa?


Proces przygotowawczy budowy inwestycji OZE jest rozciągnięty w czasie. Wymaga on uzyskania wielu decyzji, wydawanych na rzecz inwestora. Problem pojawia się w przypadku śmierci osoby, która rozpoczęła inwestycję. Spadkobiercy często zastanawiają się, czy mają oni prawo do jej kontynuacji, czy też konieczne jest prowadzenie procesu inwestycyjnego od nowa. W praktyce rozróżnić należy dwie sytuacje – śmierci inwestora w trakcie trwających postępowań oraz po uzyskaniu wnioskowanej decyzji administracyjnej.

Zgodnie z art. 922 kodeksu cywilnego prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na spadkobierców, poza prawami i obowiązkami ściśle związanymi z osobą zmarłego oraz przechodzącymi z chwilą śmierci na określone osoby niezależnie od uprawnień ze spadkobrania. Spadkobierca (lub spadkobiercy) nabywają spadek z chwilą jego otwarcia (czyli w momencie śmierci inwestora). Podstawą do przyjęcia, komu przysługuje status spadkobiercy, jest postanowienie sądu lub aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza.

Zgodnie z art. 30 § 4 k.p.a. w sprawach dotyczących praw zbywalnych lub dziedzicznych w razie zbycia prawa lub śmierci strony w toku postępowania na miejsce dotychczasowej strony wstępują jej następcy prawni. Oznacza to, że w przypadku śmierci wnioskodawcy w toku prowadzonego postępowania jego spadkobiercy mogą wejść w jego miejsce. Dalsze postępowania toczy się już w stosunku do nich, a decyzja wskazuje ich jako jej adresatów. W praktyce urzędów nie budzi wątpliwości dopuszczanie spadkobierców do postępowań w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy czy postępowań budowlanych, gdy postępowanie takie trwają.

Jeśli nie ma możliwość ustalenia spadkobierców (jak również nie wyznaczono z urzędu kuratora spadku), organ administracji winien jest zgodnie z art. 30 § 5 k.p.a. zawnioskować do sądu o ustanowienie kuratora. Jego rolą jest poszukiwanie spadkobierców, jak również zarząd masą spadkową, w tym reprezentowanie interesów spadkobierców w postępowaniach. W odniesieniu do wydanych już decyzji kwestie ich dziedziczenia uzależnione są od ich charakteru. Do spadku wchodzą tylko te decyzje, które mają charakter rzeczowy (nieosobisty).

Decyzje inwestycyjne wydawane są w odniesieniu do konkretnego przedsięwzięcia i konkretnej nieruchomości, na której przedsięwzięcie to ma być zlokalizowane. Obie te decyzje mogą być zgodnie z przepisami przenoszone pomiędzy osobami żyjącymi (art. 63 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 40 prawa budowlanego). Przyjęcie, że decyzje te są aktami rzeczowymi, pozwala na stwierdzenie, że jej prawa i obowiązki przechodzą na spadkobierców zmarłego inwestora. Oznacza to, że śmierć inwestora nie przekreśla możliwości posługiwania się tymi decyzjami przez spadkobierców. Nie ma więc konieczności powtarzania postępowań.

Spadkobiercy mogą więc zdecydować zarówno o przeniesieniu tych decyzji na inne podmioty, jak i o kontynuacji inwestycji. Mogą oni występować w oparciu o uzyskane przez ich spadkodawcę decyzje o kolejne rozstrzygnięcia, w tym wnieść o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

 


 

Renata Robaszewska,
Robaszewska & Płoszka Radcowie Prawni

 

Masz wątpliwości? Potrzebujesz porady specjalisty? Zapytaj eksperta

Farma wiatrowa, fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here