Inventi ma warunkową umowę na realizację farmy wiatrowej na Mazowszu

Notowana na NewConnect spółka Inventi zawarła z nieujawnioną z nazwy spółką celową warunkową umowę na realizację farmy wiatrowej o mocy 6 MW w woj. mazowieckiem – poinformowała Inventi.

– Przedmiotem umowy zawartej pomiędzy emitentem a spółką celową jest przystąpienie przez emitenta do realizacji projektu pod warunkiem nabycia przez Inventi praw własności do kompletnego projektu farmy wiatrowej o mocy 6MW i otrzymania przez emitenta kwoty w wysokości 6 mln zł – podała spółka.

Inventi zobowiązała się do zawarcia umowy dotyczącej realizacji i uruchomienia farmy, w chwili, gdy zostanie spełniony wyżej określony warunek.

Spółka celowa została powołana przez dwa podmioty gospodarcze, niezwiązane kapitałowo z Inventi.

 

MZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here