Invenergy składa pozew przeciwko kolejnej kontrolowanej przez Państwo spółce energetycznej w związku z odmową zastosowania się przez Energę do wyroku Sądu Najwyższego


Invenergy, amerykańska spółka energetyczna oświatowym zasięgu, ogłosiła dzisiaj, że za pośrednictwem swojej spółki zależnejwystąpiła z powództwem przeciwko Energa-Obrót S.A.. Spółka ta wchodzi w składGrupy Energa, będącej jednym z czterech wielkich przedsiębiorstw energetycznychpozostających pod kontrolą Państwa. Powództwo obejmuje żądanie zapłaty 32milionów złotych, jako odszkodowania w związku z odmową wywiązania się przezEnergę z zobowiązań wynikających z korzystnego dla Invenergy wyroku SąduNajwyższego.

 

Na początku 2013 roku Energa rozwiązaładługoterminową umowę o sprzedaż zielonych certyfikatów, zawartą z należącą doInvenergy spółką wiatrową. W wyniku tego działania Invenergy dążyła na drodzesądowej do uznania rozwiązania tej umowy za bezskuteczne. We wrześniu 2016 rokupolski Sąd Najwyższy orzekł na rzecz Invenergy, uznając, że Energa nie miałaprawa do jednostronnego zakończenia obowiązywania umowy „bez uzasadniającej to doniosłej przyczyny w świetle interesów obu stron”.W następstwie tego wyroku Sąd Apelacyjny w Gdańsku wydał prawomocny wyrok, wktórym orzekł, że rozwiązanie przez Energę umowy o sprzedaż zielonychcertyfikatów nie wywarło skutków prawnych.

Energa postanowiła jednak świadomie zignorowaćswoje zobowiązania wynikające z umowy, a obecne także z wyroku sądu. Bezprawnapróba rozwiązania przez Energę długoterminowej umowy, a następnie jej odmowazastosowania się do wyroków sądowych, przypominają działania podjęte przezpaństwową spółkę Tauron, wobec której Invenergy wystąpiła niedawno z czteremapodobnymi pozwami.

„W obliczu kolejnego przypadku, kiedy topodmiot pozostający pod kontrolą Państwa jawne ignoruje zasadę państwa prawaoraz nienaruszalności umów, potencjalni inwestorzy powinni zastanowić się, czyPolska jest bezpiecznym miejscem na lokowanie swoich pieniędzy. Decyzjapolskiej firmy państwowej o zignorowaniu wyroku polskiego Sądu Najwyższegopodkreśla obecną niestabilność środowiska inwestycyjnego w Polsce” – powiedziałMichael Blazer, Chief Legal Officer Invenergy.

 

OInvenergy

Invenergy jest pionierem innowacyjnychrozwiązań w energetyce. Wraz ze swoimi spółkami zależnymi Invenergy buduje ieksploatuje projekty produkcji i przechowywania z zakresu energetykiodnawialnej oraz czystej energii, na terenie obu Ameryk, Europy i Azji.Siedziba Invenergy znajduje się w Chicago, a jej biura regionalne zlokalizowanesą w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Meksyku, Japonii i na terenie Europy.
Invenergy i jej spółki zależne zbudowały,budują lub zamierzają w najbliższym czasie stworzyć 105 projektów o łącznejmocy przewyższającej 15 900 megawatów, obejmujących projekty energetykiwiatrowej, słonecznej, gazowej, jak również dotyczących przechowywania energii. 

mat.pras.

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here