Inteligentne miasta oszczędzają nawet 30 proc. energii

Koncepcja Inteligentnych Miast (Smart Cities) z powodzeniem realizowana jest w krajach takich jak Francja, Niemcy czy Wielka Brytania. Według danych firmy Schneider Electric rozwiązania stosowane w Smart Cities przynoszą nawet 30 proc. oszczędności energii. Polska, chcąc sprostać europejskim dążeniom do zmniejszenia zużycia energii i poprawy stanu środowiska, wdraża projekty zrównoważonego rozwoju w miastach. Głównym ich celem jest zwiększenie efektywności energetycznej, redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz sprawniejsze funkcjonowanie miast.

Koncepcja Inteligentnych Miast obejmuje takie obszary rozwoju jak usługi publiczne, transport, energia, wodociągi, budynki oraz infrastruktura IT. Wielu zmian wymagają w szczególności kwestie energetyczne. Wdrażaniem rozwiązań Smart Cities w miastach zajmuje się m.in. firma Schneider Electric, która zrealizowała już ponad 16 projektów w takich miastach jak Paryż, Madryt, Barcelona, Lyon, Grenoble, Huston, Bejgin, Dubai, Rio de Janeiro czy Warszawa. Dane Schneider Electric zebrane w oparciu o wdrożone rozwiązania na całym świecie pokazują, że koncepcja Smart Cities przynosi miastom duże oszczędności – to ponad 30 proc. mniejsze zużycie energii elektrycznej na miejskie oświetlenie, 20 proc. mniejsze opóźnienia w ruchu drogowym i obniżenie kosztów eksploatacyjnych budynków o 15 proc. Jednym przykładów inteligentnego budynku jest siedziba firmy Schneider Electric na warszawskim Mokotowie. Oprócz Warszawy rozwiązania Smart Cities wprowadzają także m.in. Wrocław, Gdańsk i Poznań.

Jedną z podstaw funkcjonowania Inteligentnych Miast jest technologia Inteligentnych Sieci Elektroenergetycznych (Smart Grid), która łączy tradycyjnie rozumianą infrastrukturę energetyczną z rozwiązaniami IT oraz integruje wszystkich uczestników rynku energetycznego – producentów, operatorów, konsumentów, tak aby stworzyć sprawnie działający system zarządzania energią w miastach.

Działania w zakresie efektywności energetycznej Smart Grid to m. in. instalacja energooszczędnych systemów oświetlenia ulic, tworzenie i modernizacja budynków pod kątem niskiego zużycia energii, instalacja systemów zarządzania sieciami wodociągowymi, ciepłowniczymi, gazowymi i elektrycznymi oraz wykorzystywanie do produkcji energii odnawialnych źródeł (OZE). Takie rozwiązania moją zapewnić niezawodność dostaw energii z jednoczesnym zwiększeniem efektywności i obniżaniem kosztów.

Szczególną uwagę w miastach należy zwrócić na budynki. Według danych firmy Schneider Electric, budynki generują obecnie 40 proc. globalnej konsumpcji energii, a w niedalekiej przyszłości będzie to aż 60 proc. Dlatego konieczne są inwestycje w inteligentne systemy zarządzania energią i automatykę w budynkach, które pozwolą na efektywne wykorzystanie energii i realne oszczędności. Systemy te pozwalają na zmniejszenie zużycia energii o 30 proc. w istniejących budynkach oraz do 70 proc. W nowych budynkach. Są to konkretne narzędzia, z których możemy i powinniśmy korzystać. Nowe budynki komercyjne są dużo bardziej efektywne energetycznie, a zatem tańsze w eksploatacji. Nieco mniejsze możliwości inwestycji w efektywność energetyczną istnieją w budownictwie mieszkaniowym, gdzie własność jest rozproszona pomiędzy wielu lokatorów. W lokalach mieszkalnych jednak także można instalować chociażby systemy zarządzania światłami lub ogrzewaniem, które pozwolą na wymierne oszczędności i zużycie mniejszej ilości energii.

Efektywność energetyczna jest jedną z czterech kategorii w tegorocznej edycji Konkursu ECO-MIASTO, skierowanego do samorządów lokalnych. Projekt ECO-MIASTO organizuje Ambasada Francji w Polsce, we współpracy z Renault Polska, SAUR Polska, Grupą EDF reprezentowaną przez EDF Polska, DK Energy oraz TIRU, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz firmami Saint-Gobain, Schneider Electric i Krajową Agencją Poszanowania Energii.

Konkurs ECO-MIASTO wyłoni dwóch zwycięzców w kategorii efektywność energetyczna – jedno miasto poniżej 100 tys. mieszkańców, drugie powyżej 100 tys. mieszkańców. Pozostałe trzy kategorie konkursowe to mobilność zrównoważona, gospodarka odpadami i gospodarka wodna. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i przesłanie do 30 września br. kwestionariuszy konkursowych, dostępnych na stronie internetowej eco-miasto.pl.

Edycji ECO-MIASTO 2015 towarzyszą 4 seminaria odpowiadające tematyce kategorii konkursowych. Pierwsze z nich odbyło się 18 czerwca 2015 r. w Katowicach i dotyczyło efektywności energetycznej, kolejne 24 czerwca 2015 r. miało miejsce w Łodzi (gospodarka wodna). We wrześniu planowane są jeszcze dwa seminaria: we Wrocławiu (mobilność zrównoważona) i w Krakowie (gospodarka odpadami).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here