Instytut Fraunhofer ISE: Pompy ciepła są niezbędne dla gospodarki Niemiec opartej na OZE

Podczas ostatniego posiedzenia Rząd Niemiec przyjął nowe założenia reformy polityki energetycznej. Utrzymany został cel OZE dla 2050 roku – 80 proc. energii w Niemczech ma pochodzić ze źródeł odnawialnych. W ramach korekt programu zostanie zmniejszone wsparcie dla technologii OZE, które osiągnęły fazę dojrzałości takich jak energetyka wiatrowa, biomasa czy fotowoltaika. Tymczasem naukowcy z niemieckiego Instytutu Fraunhofera ISE, analizując modele systemu energetycznego w Niemczech do 2050 roku doszli do wniosku, że w przyszłości energia elektryczna wykorzystywana do ogrzewania musi odgrywać większą rolę w dostawie energii w Niemczech. Ochroni to przed znaczącym wzrostem kosztów przy produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Badanie opublikowane w grudniu 2013 r., oparte na modelu analitycznym, obejmowało wszystkie sektory energetyczne i nośniki energii. Celem projektu było modelowanie systemu energetycznego, w którym, dzięki energii odnawialnej i efektywności energetycznej, emisja gazów cieplarnianych może być zmniejszona o 80 proc. w 2050 roku, i to przy możliwie najniższych kosztach.

Główne wyniki analizy zawierają następujące wnioski:

• Fluktuacyjna (zmienna w czasie) produkcja energii ze źródeł odnawialnych odgrywać będzie kluczową rolę w całym systemie energetycznym.
• Dostawa energii ze źródeł odnawialnych w 2050 r. nie spowoduje żadnych dodatkowych kosztów porównaniu do istniejącego obecnie systemu energetycznego.
• Bazujący obecnie na gazie ziemnym sektor grzewczy będzie przechodzić stopniowo w system bazujący na zastosowaniu energii elektrycznej (w tym na pompach ciepła).
• Pompy ciepła zapewnią w 2050 roku około 40 proc. zaopatrzenia w ciepło, z czego 10 proc. pompy ciepła powietrzne, 12 proc. pompy ciepła gruntowe, 8 proc. pompy ciepła gazowe i 10 proc. w sieciach ciepłowniczych. Energetyka słoneczna obejmować będzie 20 proc., kogeneracja i kotły grzewcze po 17 proc.
• Pompy ciepła pomogą przejmować nadmiar produkcji energii elektrycznej do zastosowania w ciepłownictwie i stosowane w połączeniu z magazynami ciepła przyczynią się do elastycznego sterowania obciążeniem sieci energetycznej.

Długoterminowa polityka energetyczna oparta w znacznej mierze na odnawialnych źródłach energii jest obecna nie tylko w Niemczech, ale także w wielu krajach Europy. Przykładem może być Dania, gdzie system energetyczny w 2050 roku ma być w całości oparty na OZE.

Więcej informacji na temat badań można znaleźć na stronach internetowych Instytutu Fraunhofera ISE:


http://www.ise.fraunhofer.de/de/presse-und-medien/presseinformationen/presseinformationen-2013/energiesystem-deutschland-2050

 

źródło: PORT PC / Instytut Fraunhofera ISE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here