Innowacje napędzają rozwój fotowoltaiki w Polsce


Coraz więcej ogniw wykonywanych jest w nowoczesnejtechnologii PERC, polepszającej zdolność absorpcji światła i zwiększającejwydajność nawet o blisko 25 proc. Także współczesne falowniki zmieniające prądstały na zmienny umożliwiają szeroki zakres monitoringu ich pracy i pozwalająna współpracę z innymi urządzeniami. Zainstalowana w polskich elektrowniachfotowoltaicznych moc osiągnęła 75 MWp, a liczba instalacji powinna rosnąć.Sprzyjają temu prawo i coraz niższe ceny. W przypadków odbiorców indywidualnychcałkowity koszt inwestycji nie przekracza 20 tys. zł i zwraca się w ciągumaksymalnie 10 lat.

– W zakresie innowacji w fotowoltaice obserwujemy ciągływzrost sprawności modułów fotowoltaicznych, a przez to wzrost jednostkowej mocymodułu fotowoltaicznego. To innowacje ewolucyjne, nie ma zmian rewolucyjnych,ale ciągłe, drobne zmiany, powodują coraz lepszą wydajność modułów i ich niższącenę – podkreśla w rozmowie z agencją Newseria Innowacje Bogdan Szymański zeStowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej Polska PV.

Coraz więcej firm wykonuje ogniwa w innowacyjnychtechnologiach PERC (Passivated Emitter Rear Contact) oraz HJT (HeterojunctionSi), które podnoszą ich wydajność przy nieznacznie wyższej cenie. Ogniwawykonane w tej technologii mogą już wkrótce stać się standardem, pozwalają naspore oszczędności, co istotne zwłaszcza w mikroistalacjach, u odbiorcówindywidualnych. Szacuje się, że ogniwa w technologii PERC, poprawiającej ichzdolność absorpcji światła, pozwalają poprawić wydajność modułów nawet o blisko25 proc.

– W zakresie systemów fotowoltaicznych obserwujemy rozwójtzw. modułów smart i optymalizatorów mocy. Są to urządzenia elektroniczne,które pozwalają zwiększyć wydajność modułu fotowoltaicznego poprzezoptymalizację jego pracy na poziomie nie całej instalacji, ale na poziomiepojedynczego modułu – wskazuje Bogdan Szymański.

Także współczesne falowniki umożliwiają szerszy niż jeszczeniedawno zakres monitoringu ich pracy. Oprócz informacji o ilościwyprodukowanej energii możliwe jest odczytywanie dokładnych parametrówwejściowego prądu stałego i wyjściowego prądu przemiennego czy ewentualnychbłędów. Falowniki mniejszej mocy mają interfejs RS 232, rośnie też popularnośćkomunikacji bezprzewodowej poprzez Bluetooth czy wi-fi.

– W zakresie falowników widzimy ciągłe innowacje polegającena narzędziach informatycznych, na możliwości zwiększonego monitoringu, namożliwości współpracy z innymi urządzeniami. Popularna jest współpraca zpompami ciepła, także z systemami zagospodarowującymi energię, czyli możliwośćwłączania urządzeń, jeżeli mamy produkcję energii z instalacji fotowoltaicznychczy magazynowanie tej energii np. w cieple – mówi ekspert Stowarzyszenia BranżyFotowoltaicznej Polska PV.

W ciągu kilkudziesięciu lat energia słoneczna będzie w staniezaspokoić większość światowego zapotrzebowania na prąd. Coraz popularniejsze,także w Polsce, są rozwiązania proekologiczne. Dodatkowo z modułówfotowoltaicznych może skorzystać niemal każdy. Nie tylko przedsiębiorcy, lecztakże inwestorzy indywidualni.

– Korzystać może praktycznie każdy, kto ma odpowiedniewarunki techniczne. Instalacja fotowoltaiczna nieodzownie wiąże się zposiadaniem zasobów energii słonecznej, czyli najlepiej dachu skierowanego napołudnie, w odpowiednim zakresie kątów, oczywiście niezacienionego. Obiektów,które spełniają te warunki, jest relatywnie bardzo dużo – ocenia BogdanSzymański.

Z raportu „Rozwój polskiego rynku fotowoltaicznego w latach2010–2020” przygotowanego przez Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PVwynika, że łączna moc zainstalowana w polskich elektrowniach fotowoltaicznychosiągnęła pod koniec roku 2016 pułap niemal 75 MWp, z czego ponad 90 proc. tomoc przyłączona w mikroinstalacjach. W dużej mierze to wynik stabilizacjisytuacji prawnej w zakresie systemu wsparcia dla prosumentów. Energia, któranie zostanie zużyta w czasie rzeczywistym, zostanie oddana do sieci, a porocznym okresie rozliczeniowym 70 proc. trafia do właściciela. Instalowaniumodułów fotowoltaicznych sprzyjają też przystępne ceny.

– W zależności od wielkości instalacji koszt systemufotowoltaicznego waha między 4 a 5 tys. zł za kilowat zainstalowanej mocy. Wprzypadku osób fizycznych typowa instalacja to między 3 a 4 kW, więc całkowitawartość inwestycji to poziom 15–20 tys. zł. Dla większości inwestorów nie jestto kwota, która przekraczałaby ich możliwości finansowe – tłumaczy BogdanSzymański.

Szacuje się, że na koniec 2016 roku w Polsce przyłączonychbyło niemal 15 tys. mikroinstalacji PV. Oprócz cen inwestorów przyciąga też okreszwrotu poniesionych kosztów.

– W przypadku osób fizycznych okres zwrotu z instalacjifotowoltaicznej wynosi 8–10 lat, bez dofinansowania. Obecnie jednak corazbardziej popularne są tzw. programy parasolowe, w których gmina pozyskujeśrodki i wydatkuje je na budowę mikroinstalacji na obiektach mieszkańców,bezpłatnie użycza mieszkańcom te instalacje, a po 5 latach stają się one ichwłasnością. Z uwagi na dość wysokie dofinansowanie sięgające między 60 a 85proc., taka instalacja w ramach programu parasolowego zwraca się najczęściej wokresie 2–3 lat – przekonuje Bogdan Szymański.

 

 

Newseria

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here