InE: Rynek mocy może utrwalić emisyjność polskiej energetyki


Jeszczeprzed wakacjami do Sejmu ma trafić rządowy projekt ustawy o rynku mocy.Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju zbadała możliwy wpływ proponowanegomechanizmu na emisyjność polskiego systemu elektroenergetycznego. Z analizywynika, że scentralizowany model oparty na inwestycjach w elektrownie węglowejest zdecydowanie najbardziej emisyjnym wariantem rozwoju krajowej energetyki.

Głównym celem rynku mocy ma być stworzeniezachęt ekonomicznych do inwestycji w energetyce konwencjonalnej. Proponowaneregulacje będą miały zasadniczy wpływ na strukturę wytwarzania energiielektrycznej w Polsce.

– Istnieje ryzyko, że rynek mocy będziesłużył wsparciu wysokoemisyjnych elektrowni węglowych. Szczególnie niekorzystnebyłoby wykorzystanie rynku mocy do budowy nowych źródeł węglowych zprzeznaczeniem do pracy w podstawie systemu energetycznego, przy jednoczesnymwykorzystaniu starych lub zmodernizowanych źródeł węglowych do bilansowaniazmiennych potrzeb systemu – mówi dr Andrzej Kasseneberg z Instytutu na rzeczEkorozwoju.

Scentralizowany model oparty na elektrowniachwęglowych będzie najbardziej emisyjnym wariantem rozwoju polskiej energetyki,zarówno pod względem łącznej emisji dwutlenku węgla w latach 2021-2035, jak iśredniej emisyjności systemu energetycznego w połowie lat trzydziestych XXIwieku.

– W przypadku wykorzystania rynku mocy dofinansowania inwestycji w nowe elektrownie węglowe za 20 lat będziemy niemal wtym samym miejscu, co dzisiaj. Taki scenariusz to najgorsze rozwiązanie wkontekście emisyjności polskiej elektroenergetyki w horyzoncie roku 2035 -dodaje dr Andrzej Kassenberg.

Średnia emisyjność krajowego systemuelektroenergetycznego wynosi obecnie około 800 kilogramów CO2 namegawatogodzinę energii, co stawia nas na jednym z ostatnich miejsc w Europie.Kontynuacja polityki energetycznej wspierającej elektrownie węglowe będzieskutkować niedostateczną redukcją emisji dwutlenku węgla, do poziomu około 650kilogramów na megawatogodzinę w 2035 r. Z punktu widzenia redukcji emisji CO2zdecydowanie bardziej korzystny jest zdecentralizowany scenariusz rozwojuelektroenergetyki, szczególnie w wariancie zakładającym dynamiczny rozwójodnawialnych źródeł energii.

 

Centrum Prasowe PAP
fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here