In.ventus w sprawie PE PKH zwrócił się o pomoc do rządu niemieckiego


Grupa in.ventus stoi na stanowisku, że wypowiedzenia umów długoterminowych przez spółkę zależną Tauron Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa są „prawnie bezskuteczne”. In.ventus, podobnie jak Polenergia i spółki z grupy Enerco/Invenergy, podważa stanowiska Taurona, w którym spółka skarbu państwa zarzuciła inwestorom wiatrowy brak zainteresowania renegocjacją umów. To PE PKH nie odpowiedziała na proponowane terminy spotkań w tej sprawie – wynika ze stanowiska Grupy in.ventus, która o pomoc zwróciła się do rządu niemieckiego.

Komunikat Spółek Grupy in.ventus w związku z oświadczeniami Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa sp. z o.o. w likwidacji o wypowiedzeniu umów sprzedaży praw majątkowych

Zachowanie PE-PKH pokazuje, że w istocie nie jest ona zainteresowana prowadzeniem renegocjacji, a rzeczywistym celem wezwania do renegocjacji Umów było wyłącznie stworzenie sobie „podstaw” do przypisania kontrahentom PE-PKH naruszenia postanowień Umów, co z kolei miało umożliwić złożenie prawnie bezskutecznych „wypowiedzeń” Umów z powołaniem się na rzekome nielojalne działanie Spółek.

Spółki wyraziły przecież wolę prowadzenia rozmów, w tym zaproponowały PE-PKH kilka terminów spotkań celem omówienia zaistniałej sytuacji oraz dojścia do porozumienia satysfakcjonującego obie strony. PE-PKH nie zareagowała, ani na propozycje Spółek, ani na wezwania do przedstawienia przez PE-PKH dogodnych dla niej terminów spotkań. Spółki w piśmie z dnia 13.03.2015 r. wezwały PE-PKH do: przedstawienia dokumentów potwierdzających zaistnienie podstaw do renegocjacji Umów zgodnie z ich postanowieniami; wyznaczenia terminu spotkania w celu prowadzenia renegocjacji, które to spotkanie powinno zostać poprzedzone dostarczeniem powyżej wspomnianych dokumentów; podjęcia renegocjacji Umów w trakcie ww. spotkania. PE-PKH ani nie przedstawiło żądanych materiałów, ani nie wyznaczyło terminu spotkania, ani nie przystąpiło do renegocjacji.

W związku z powyższym podany przez PE-PKH powód wypowiedzenia Umów jest pozbawiony podstaw, niezgodny z prawdą i zwyczajnie śmieszny.

Brak zainteresowania renegocjacją Umów ze strony PE – PKH znajduje swoje odzwierciedlenie także w tym, że PE – PKH nie przedstawiła Spółkom nawet jednej propozycji dopasowania warunków Umów do zmienionej, zdaniem PE-PKH, sytuacji rynkowej. PE-PKH nie podjęła zatem nawet próby faktycznego rozpoczęcia renegocjacji, tj. podjęcia – żądanych przez nią samą – merytorycznych rozmów.

Oświadczamy, że Spółki podejmą wszelkie, dostępne kroki prawne, aby chronić swoje interesy przed bezprawnym i moralnie nagannym zachowaniem PE-PKH. W tym celu podjęto kontakt z Ambasadą Niemiec w Warszawie oraz z członkami niemieckiego Bundestagu i Parlamentu Europejskiego. O zaistniałej sytuacji poinformowano także niemieckich ministrów gospodarki i środowiska.

Spółki nadal podkreślają gotowość do podjęcia z PE-PKH rzeczowych rozmów, w celu polubownego rozwiązania powstałego nie z winy Spółek sporu. Uważamy, że polubowne zakończenie sporu jest rozwiązaniem optymalnym, gdyż w najszerszym możliwym zakresie uwzględnia interesy obu stron.

 

in.ventus

fot. germanborrillo/CC BY-SA 2.0

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here