Ile Europę kosztuje zmiana klimatu?


Związane ze zmianą klimatu zjawiskakosztowały dotychczas Europę 400 miliardów euro w ciągu ostatnich 33 lat. Naszkontynent będzie też musiał stawić czoła coraz częstszym ekstremalnym zjawiskompogodowym: upałom, suszom i powodziom oraz rosnącemu poziomowi mórz – ostrzegaEuropejska Agencja Środowiskowa w najnowszym raporcie.

Jak wskazująnaukowcy, zmiana klimatu odpowiada za 82 proc. strat związanych ekstremalnymizjawiskami pogodowymi w latach 1980 – 2013 i 141 ofiar na każdy milion mieszkańców w badanym okresie, czyli 1991-2015.Najwięcej ludzi zabija upał – 128 osób na każdy milion mieszkańców. 

Największe straty zanotowano w Niemczech,Włoszech i Francji. Natomiast w przeliczeniu na PKB, najbardziej ucierpiałyCzechy, Chorwacja i Węgry. Najbardziejzagrożonymi powodziami regionami w Europie są m.in. Skandynawia, Austria i Wielka Brytania, część Francjii Włoch, ale też znaczne obszary Europy wschodniej. Przyszłe rekordowe kosztykonsekwencji zmian klimatu, dotkną prawdopodobnie kraje z regionu MorzaŚródziemnego.

Straty wyliczone dla Polski z powodukonsekwencji zmian klimatu oszacowano na 422 miliony euro każdego roku wprzedziale 1980-2013,czyli w przybliżeniu 14 miliardów euro przez 33 lata.

Wśród rozwiązań rekomendowanych przez EEA są m.in. realizacja bardziej elastycznych strategii dostosowania do zmiany klimatu i ich włączanie do innych polityk sektorowych, na przykład uwzględnianie skutków zmiany klimatu w rolnictwie, czy rozwoju infrastruktury. 

Nowy raport EEA potwierdza międzyinnymi, jak zmieniają się rozkłady opadów atmosferycznych w Europie – regiony oznacznej wilgotności będą jeszcze bardziej narażone na opady, i analogicznie wregionach suchych. Ekstremalne zjawiska pogodowe będą nam towarzyszyć częścieji coraz bardziej intensywnie.

Europa jest narażona na konsekwencje zmian klimatu na całej powierzchni kontynentu, choć nierównomiernie i nie wszędzie w tej samej skali. Przewiduje się, że południowa i południowo-wschodnia część Europy będzie obszarem najbardziej zagrożonym. Już teraz susze i zmniejszone opady są tam problemem, skutkując niższymi plonami, pożarami lasów i utratą różnorodności biologicznej. Zagrożona jest także Arktyka, gdzie wzrost temperatury powierza i wody jest wyjątkowo szybki. Jedyne pozytywne aspekty, jakie prognozują badacze EEA, to poprawa warunków dla rolnictwa na północy kontynentu.

Europa doświadcza także skutkówzmiany klimatu pośrednio, poprzez konsekwencje zjawisk poza jej granicami, whandlu, infrastrukturze, wzroście ryzyka geopolitycznego czy nasilaniu się zjawiskmigracyjnych.

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here