IKEA w Polsce już prawie w 100 proc. na OZE


Już w najbliższych tygodniach energia elektryczna pochodząca ze wszystkich źródeł odnawialnych należących do Grupy IKEA w Polsce pokryje w pełni zużycie energii elektrycznej firmy.

– W Polsce jesteśmy bardzo bliscy realizacji celu 100 proc., żeby wytwarzać tyle energii odnawialnej ile konsumujemy. Rozpocznie się to od momentu zakończenia zakupu już ostatniej farmy na przestrzeni kilku tygodni, w Lubartowie, w okolicach Lublina. W sumie będziemy posiadali 80 turbin wiatrowych – mówi Karol Gobczyński, menedżer ds. energii i klimatu w Grupie IKEA w Polsce. – Ważnym elementem jest również wykorzystanie biomasy odpadowej w fabrykach do wytwarzania ciepła. W jednej z fabryk nie tylko wytwarzamy ciepło, ale również energię elektryczną, przez układ kogeneracyjny. Poza tym mamy pompy ciepła w trzech sklepach i centrum dystrybucji.

IKEA inwestuje w energetykę odnawialną w Polsce

Grupa IKEA w Polsce we wszystkich swoich lokalizacjach konsumuje każdego roku ok. 406 GWh energii, która jest potrzebna do zasilenia kilkunastu fabryk i 9 sklepów. Dlatego IKEA konsekwentnie inwestuje w energetykę odnawialną na terenie Polski.

Obecnie do odnawialnych źródeł energii należących do Grupy IKEA należą: pięć działających farm wiatrowych: Bukowsko – 18 MW, Łęki Dukielskie – 10 MW, Rymanów – 26 MW, Wróblew – 38 MW, Gizałki – 36 MW; jedna farma wiatrowa w Lubartowie, której zakup jest planowany w trakcie najbliższych tygodni; kotły na biomasę zlokalizowane w fabrykach IKEA Industry; pompy ciepła w Centrum Dystrybucyjnym w Jarostach i trzech sklepach Ikea: w Łodzi, Bydgoszczy i Wrocławiu; panele słoneczne do wytwarzania ciepłej wody, zainstalowane na dachach sklepów Ikea w Krakowie, Gdańsku i Łodzi.

Według aktualnych prognoz wszystkie sześć farm wiatrowych Grupy IKEA w Polsce będzie co roku wytwarzać do 473 GWh energii, co umożliwi redukcję emisji dwutlenku węgla do atmosfery o ok. 450 000 ton.

Grupa IKEA w Polsce współpracuje także ze swoimi dostawcami artykułów wyposażenia domu nad wdrażaniem poprawy efektywności energetycznej oraz inwestycjami w energię odnawialną, celem wspólnego tworzenia gospodarki niskoemisyjnej. W tym celu u 100 dostawców został przeprowadzony audyt energetyczny. – 2/3 z tych dostawców prezentuje pozytywny trend poprawy efektywności energetycznej. Są dostawcy, którzy poprawili swoją efektywność energetyczną nawet o 40 proc. – mówi Karol Gobczński.

Globalne działania w zakresie energetyki odnawialnej

W ramach realizowanej długofalowej strategii na rzecz zrównoważonego rozwoju „People & Planet Positive” IKEA wyznaczyła sobie ambitne cele. Kluczowymi elementami realizowanego planu są: zainwestowanie od 2009 roku 1,5 mld euro w różne rodzaje odnawialnych źródeł energii na całym świecie, ze szczególnym naciskiem na energetykę wiatrową i słoneczną, zobowiązanie się w 2015 roku do zakupu 314 turbin wiatrowych w dziewięciu krajach oraz zainstalowania 700 000 paneli słonecznych na swoich budynkach, inwestycje w energetykę wiatrową – oprócz Polski – również w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Danii, Francji, Niemczech, Irlandii, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii, dalsza działalność w ramach międzynarodowej organizacji non-profit The Climate Group, której misją jest promowanie oraz inspirowanie władz państwowych i przedstawicieli biznesu do działań i wykorzystywania technologii ograniczających emisję dwutlenku węgla do atmosfery.

Obecnie Grupa IKEA na całym świecie produkuje energię odnawialną w ilości odpowiadającej 53 proc. całkowitego zużycia. Poziom 100 proc. zaplanowany jest na 2020 rok. IKEA ujawnia, że o końca sierpnia 2015 roku, dzięki inwestycjom w efektywność energetyczną, zaoszczędziła globalnie 133 mln euro, w porównaniu do 2010 roku, a w samym tylko 2015 roku przeznaczyła blisko 1 mln euro na działania na rzecz klimatu.

IKEA interesuje się też udostępnianiem rozwiązań OZE swoim klientom. – Na trzech rynkach, w Wielkiej Brytanii, Holandii oraz Szwajcarii zaczęliśmy sprzedaż domowych ogniw fotowoltaicznych, gdzie konsumenci mogą w sklepach Ikea nabyć instalację domową – mówi Karol Gobczński. – Planujemy wprowadzić ten produkt na kolejnych 9 rynkach.

Katarzyna Kujac
fot. IKEA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here