IKEA chce ograniczać zmiany klimatyczne


IKEA Foundation orazorganizacje We Mean Business i Here Now podjęły współpracę na rzecz działańmających na celu zahamowanie zmian klimatycznych.

 

W grudniu 2015 roku staliśmysię świadkami porozumienia pomiędzy 195 krajami, które ma zatrzymać globalneocieplenie na poziomie “znacznie poniżej 2 stopni Celsjusza”. Towielki krok naprzód, który wyznacza przełomowy moment dla światowej gospodarki,a także dla całego społeczeństwa i środowiska naturalnego.

 

– Przeciwdziałanie zmianomklimatycznym to ogromne wyzwanie. Na świecie zachodzą duże zmiany, które wznacznej mierze szkodzą naszemu zdrowiu i bezpieczeństwu. Dlatego szczególnieważne jest znalezienie innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą ograniczyćwydzielanie szkodliwych gazów cieplarnianych, negatywnie wpływających  na nasze środowisko i na nas samych. Wierzę,że dzięki działaniom IKEA Foundation osiągniemy nasz cel i przyczynimy się dotworzenia lepszej przyszłości dla nas, a także dzieci i rodzin na całym świecie– powiedziała Katarzyna Dulko-Gaszyna, kierownik ds. zrównoważonego rozwojuIKEA Retail w Polsce.

 

W czerwcu 2015 roku IKEAFoundation ogłosiła swoje zaangażowanie w działania na rzecz walki ze zmianamiklimatu, przeznaczając 400 mln euro na ten cel do 2020 roku. Głównym motywem tychdziałań jest wsparcie rodzin i dzieci, które są najbardziej narażone nanegatywne skutki globalnego ocieplenia. Fundusze są przeznaczane na inwestycjew odnawialne źródła energii, a także promowanie ekologicznych postaw, któreprzyczynią się do poprawy jakości życia.

 

– Wierzymy, że jedynymsposobem na znalezienie najlepszego rozwiązania problemu globalnego ociepleniajest pomoc i zaangażowanie ludzi z całego świata. IKEA Foundation jest dla nasogromnym wsparciem i cieszymy się, że wspólnie możemy budować lepszy świat, wktórym będą dorastać nasze dziecipowiedziałJessy Tolkan, Executive Director w Here Now.

 

Organizacje We MeanBusiness i Here Now we współpracy z IKEA Foundation, prowadzą innowacyjnekampanie, które mają inspirować i mobilizować przedsiębiorców, a także całespołeczności do aktywnego budowania lepszej przyszłości pozbawionej szkodliwychgazów cieplarnianych. Wśród takich inicjatyw pojawiła się między innymikampania przeciwko emisji węgla i zanieczyszczeniom powietrza w Indiach, czyteż program dla mieszkańców Wielkiej Brytanii, mający na celu pomoc w przejściuna technologie produkujące czystą energię w domu.

 

 

REO.pl

fot. Gerard Stolk/CC BY-NC 2.0

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here