IEO: wsparcie dla mikroinstalacji w projekcie ustawy o OZE to fikcja


Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) wnioskuje o zaprzestanie prac nad projektem ustawy o OZE w wersji 4.0 i powrót do prac na projektem ustawy OZE w wersji 2.0 z 04.10.2012. Zdaniem Instytutu poprzednia wersja projektu regulacji miała znacznie większy potencjał do dalszych prac optymalizacyjnych – „nie demolowała sektora OZE, nie narażała państwa na ryzyka i zapewniała ewolucyjne i bezpieczne oraz tańsze wprowadzenie energetyki odnawialnej na rynek energii”.

IEO uważa, że projekt ustawy o OZE z 4 października ub.r. był lepszy od obecnego i to nad wersją 2.0 powinny trwać dalsze prace. Wocenie Instytutu proponowane w obecnym projekcie regulacji rozwiązania nie zapewnią pełnego osiągnięcia założonych celów dyrektywy 2009/28/WE, którą regulacja ma wdrażać, ani nawet celów samej regulacji podanych w jej uzasadnieniu.

IEO zauważa, że obecny projekt ustawy o OZE bazuje w znacznym stopniu właśnie na projekcie 2.0 z ubiegłego roku. Wprowadzono jednak zasadnicze zmiany o charakterze systemowym, w tym przede wszystkim aukcje OZE i brak feed-in tariff dla mikroinstalacji, przez co – zdaniem IEO – w obecnym projekcie mamy do czynienia z zaburzeniem ciągu logicznego tekstu, pierwotnie dostosowanego do innego systemu.

Czytaj Stanowisko IEO ws. projektu ustawy o OZE

 

Redakcja reo.pl

PV, fot. Andreas Demmelbauer/CC BY 2.0

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here