IEO oszacował koszty wsparcia mikroinstalacji

Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) przygotował analizę ekonomiczną poprawki prosumenckiej przyjętej w ustawie o OZE – uchwała Sejmu z 16 stycznia 2015 roku.

Według wyliczeń IEO w efekcie wdrażania w Polsce, w latach 2016-2020, taryf gwarantowanych FiT dla mikroprosumentów, powstałoby 800 MW nowych mocy w 204 tys. mikroinstalacjach, które pozwoliły na wytworzenie 1,3 TWh energii w 2020 roku. Odpowiada to 4 proc. energii z OZE, jaka ma być wytworzona w 2020 roku zgodnie z ocena skutków regulacji (OSR) ustawy o OZE.

Zgodnie z wynikami analiz, o ile system stałych taryf byłby wdrażany konsekwentnie i przy pełnym monitorowaniu rynku, koszty netto systemu wsparcia segmentu najmniejszych mikroinstalacji o mocy do 10 kW w latach 2016-2020 powinny wynieść ok. 550 mln zł, a efekty inwestycji zrealizowanych w latach 2016-2020 pozwoliłyby na wytworzenie dodatkowo niemalże 17 TWh energii w latach 2021-2030, już bez potrzeby wnoszenia dodatkowych opłat. Koszty wsparcia mikroprosumentów w okresie 2016-2020 stanowią ok. 2,2 proc. całkowitych kosztów wsparcia określonych w ocenie skutków regulacji ustawy o OZE.

IEO

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here