IEO monitoruje funkcjonowanie OZE w gospodarstwach rolnych

W o kresie bilansowania półrocznego większość energii konsumowana jest przez użytkowników na własne potrzeby – wynika z symulacji produkcji i wykorzystania energii z małej elektrowni wiatrowej, przeprowadzonej przez IEO w ramach projektu OZERISE – Integracja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach rolnych i mikrosieciach.

W ramach projektu OZERISE – Integracja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach rolnych i mikrosieciach Instytut Energetyki Odnawialne przedstawił wyniki symulacji dla 6-osobowego gospodarstwa korzystającego z małej elektrowni wiatrowej–MEWi (analogiczne analizy wykonano dla elektrowni słonecznej – PV) i energii zakupionej u lokalnego operatora sieci dystrybucyjnej(tzw. sprzedawcy zobowiązanego).

Symulację przeprowadzono, oddzielnie dla potrzeb produkcyjnych i bytowych, dla trzech typów okresu rozliczeniowego: 6-miesięcznego (proponowanego w ostatnim projekcie ustawy o OZE), 1 tygodniowego oraz 1 godzinnego. Do analizy wyników badań wprowadzono pojęcie współczynnika zużycia energii wyprodukowanej przez mikroinstalację OZE (tu MEWi) do całkowitego zapotrzebowania na energię.

W przypadku zużycia energii elektrycznej wyprodukowanej z małej elektrowni wiatrowej o mocy 5 kW na potrzeby bytowe w okresie rozliczeniowym godzinnym współczynnik zużycia energii wyprodukowanej przez MEWi do całkowitego zapotrzebowania na energię wyniósł 49 proc., udział energii z MEWi sprzedanej do sieci (nadwyżka) – 52 proc. W okresie tygodniowym współczynnik zużycia energii wyprodukowanej przez MEWi do całkowitego zapotrzebowania na energię wyniósł 69 proc., udział energii z MEWi sprzedanej do sieci – 27 proc., natomiast w okresie półrocznym odpowiednio95 proc. i 0 proc.

Symulacja wskazała, że w badanym gospodarstwie domowym w okresie bilansowania półrocznego więcej energii jest konsumowanej przez użytkowników na własne potrzeby. Wyniki potwierdzają liczbowo stawianą często tezę, że przy dobrze dobranej wielkości mikroinstalacji im dłuższy okres rozliczeń tym wyższy współczynnik autokonsumpcji i mniej energii sprzedawanej jest do sieci jako nadwyżki.A należy dodać, że wg Prawa energetycznego Prosument za energię odsprzedaną do sieci może otrzymać jedynie 80 proc. ceny hurtowej energii elektrycznej za sprzedaż wyprodukowanej energii.

Natomiast w przypadku zużycia energii na potrzeby produkcyjne w okresie rozliczeniowym godzinnym współczynnik zużycia energii wyprodukowanej przez MEWi do całkowitego zapotrzebowania na energię wyniósł 11 proc., udział energii z MEWi sprzedanej do sieci (nadwyżka) wyniósł 36 proc. W okresie tygodniowym odpowiednio 16 i 7 proc., a w okresie półrocznym 17 i 0 proc.

W przypadku badanego gospodarstwa rolnego o wielkości areału 150 ha udziały autokonsumpcji oraz sprzedaży nadwyżki uzależnione są od wielu czynników. Wytypowane do badań gospodarstwo rolne charakteryzuje się dużą energochłonnością, w ciągu półrocza: wrzesień – kwiecień zużyło – 24.774 kWh. W okresie październik – grudzień było największe zużycie energii, podczas suszenia płodów rolnych.W przypadku tego gospodarstwa, w okresie rozliczeniowym godzinowym, korzystniejsze jest zagospodarowanie energii wyprodukowanej (nadwyżki).Tylko 36 proc. energii jest sprzedawane do sieci. Profile chwilowego zapotrzebowania na energię charakteryzują się szczególnie dużą, skokową zmiennością w przypadku produkcji rolnej. Dlatego w okresie największego zużycia energii elektrycznej zauważono brak wpływu na poprawę bezpieczeństwa energetycznego gospodarstwa rolnego.

Projekt OZERISE – Integracja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach rolnych i mikrosieciach jest koordynowany przez Instytut Energetyki Odnawialnej i realizowany pod Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Partnerami projektu są Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej, NMG, ApiMicon. Projekt jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu LIFE+oraz NFOŚiGW. Projekt OZERISE ma na celu praktyczną pomoc w doborze małoskalowych odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach rolnych i ich grupach/spółdzielniach energetycznych. W ramach projektu w wytypowanych w drodze szczegółowych ankiet wybrano 10 gospodarstwa rolnych kwalifikujących się do projektu, u których zostały zainstalowane liczniki energii elektrycznej oraz ciepła monitorujące on-line zużycie energii.

Redakcja reo.pl
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here