IEO liczy na podpisanie umowy z MG ws. analizy ekonomicznej OZE w tym tygodniu

Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) liczy, że jeszcze w tym tygodniu podpisze z Ministerstwem Gospodarki umowę na wykonanie analizy ekonomicznej poszczególnych technologii OZE, na którą będzie miało miesiąc – wynika z wypowiedzi prezesa IEO Grzegorza Wiśniewskiego.

– Umowa jest w trakcie podpisywania. Miało to nastąpić już w ubiegły piątek, ale wydaje mi się że dojdzie do tego w tym tygodniu – powiedział Wiśniewski w poniedziałek, w rozmowie po prezentacji programu Prosument przez NFOŚiGW.

Wiśniewski poinformował, że spodziewa się, iż do IEO do końca dnia wpłynie kilkadziesiąt ankiet od różnych podmiotów z sektora OZE dotyczących danych o kosztach technologii i podstawowych danych finansowych dla zrealizowanych (dane rzeczywiste) lub realizowanych (dane w części szacunkowe) inwestycji w różne rodzaje OZE, w tym małe i duże projekty.

– Do piątku otrzymaliśmy 18 czy 19 ankiet. Spodziewam się, że wpłynie jeszcze drugie tyle – powiedział.

Formularz ankiety przygotowany został w pierwszej kolejności dla inwestorów oraz deweloperów, realizatorów inwestycji, dostawców technologii, operatorów instalacji i operatorów sieci, ale także ośrodków naukowych, firm doradczych oraz instytucji finansowych. Dane powinny dotyczyć inwestycji krajowych zrealizowanych w latach 2009-2013 lub realizowanych (inwestycja fizycznie rozpoczęta). Ankiety bezpośrednio skierowane zostały także do organizacji branżowych i instytucji finansowych, które mogą same wybrać najbardziej reprezentatywne inwestycje.

Uzyskane dane z badań ankietowych zostaną poddane analizie statystycznej i weryfikacji i pomogą IEO zrobić analizę ekonomiczną instalacji poszczególnych technologii OZE, która ma pomóc ministerstwu gospodarki w zaktualizowaniu projektu systemu wsparcia.

– Poza ankietami wpłynęły też do IEO inne analizy i wyliczenia. Mieliśmy też spotkania z wieloma podmiotami z sektora – zaznaczył.

Celem opracowania dla MG jest analiza ekonomiczna poszczególnych technologii OZE, zgodnie z ich udziałem i zakładanym rozwojem, określonym w Krajowym Planie Działań (KPD) dla OZE. Analiza ma określić cenę sprzedaży energii z każdej technologii OZE, która musi być przyjęta, aby inwestycja w nią się opłacała, przy różnych kosztach dla poszczególnych technologii. Ma też pokazać, jaka powinna być wysokość wsparcia, aby poszczególne technologie mogły działać na rynku.

Na początku czerwca IEO podał, że w pierwszej kolejności będzie obliczał tzw. rozłożony (na czas trwałości oraz uwzględniający okres przewidywanego wsparcia) koszt produkcji energii elektrycznej w instalacjach uwzględnionych w KPD, następnie oceni „lukę finansową” w odniesieniu do kosztu jednostki energii (zł/MWh) dla danego rodzaju i technologii OZE w 2013 roku. W dalszej kolejności oszacuje wysokość współczynników korekcyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji w latach od 2013 do 2020 roku, z uwzględnieniem zmian kosztów technologii i cen energii elektrycznej dostarczanej do sieci krajowej.

Określenie wysokości wsparcia ma opierać się, według IEO, na zasadzie rekompensowania ponoszonych uzasadnionych nakładów inwestycyjnych i kosztów operacyjnych mniej dojrzałych, ale czystych ekologicznie i perspektywicznych (w okresie do 2020 roku) technologii.

W poniedziałek Wiśniewski poinformował, że nie spodziewa się aby analiza pokazała istotne różnice wobec projektu systemu wsparcia MG. – Nie spodziewam się, że będą to duże różnice, choć jakieś będą na pewno w przypadku różnych źródeł – powiedział.

Podkreślił, że na rynku nie stało się nic takiego, co by wpłynęło na koszty. – Zmienił się natomiast rynek, co wpłynęło na przychody, załamał się rynek [zielonych] certyfikatów – podsumował.

Ministerstwo Gospodarki nie wyklucza, że zaktualizowany projekt ustawy o OZE z nowymi współczynnikami korekcyjnymi mógłby być gotowy na koniec lipca.

 

Marcin Zaremba

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here