IEO i KK wzywają senatorów do zachowania poprawki prosumenckiej


Sejm RP uchwalił 16 stycznia 2015r. ustawę o odnawialnych źródłach energii, która wprowadza tzw. poprawkę prosumencką do ustawy OZE. Teraz ustawą mają zająć się senatorowie. Instytut Energetyki Odnawialnej i Koalicja Klimatyczna apelują do senatorów, by nie odrzucali jedynej prospołecznej poprawki.

Dzięki poprawce prosumenckiej po raz pierwszy w historii OZE polscy prosumenci będą mogli liczyć na gwarantowane taryfy (FiT) przy zakupie i montażu mikroinstalacji OZE. W najbliższych dniach ustawa trafi pod obrady Senatu (5-6 lutego 2015 r.). Jak podkreśla Instytut Energetyki Odnawialnej, jest to bardzo ważny etap, ponieważ po zakończeniu procesu legislacyjnego w Senacie, ustawa zostanie przesłana już do Prezydenta RP, i sektor OZE będzie miał odrębną regulację ustawową i nowe możliwości wsparcia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Pojawiają się jednak sygnały o naciskach za odrzuceniem poprawki prosumenckiej – jedynego prospołecznego rozwiązania w ustawie. W związku z tym IEO wspólnie z Koalicją Klimatyczną zapowiadają wysłanie w tej sprawie listu adresowanego do senatorów, zachęcając, by podpisała się pod nim jak największa liczba firm i organizacji.

Redakcja reo.pl

fot. freeimages.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here