IEO chce korekty OSR i poprawek w projekcie ustawy o OZE

Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO), po analizie oceny skutków regulacji (OSR) dla projektu ustawy o OZE w najnowszej wersji 4.1, skierowanej na Komitet Stały Rady Ministrów w dniu 31 grudnia 2013 r., stwierdził brak spójności treści regulacji z wynikami OSR i wnioskuje o korektę OSR oraz poprawki w projekcie ustawy o OZE.

Według IEO zabiera w świetle oficjalnych dokumentów zarówno politycy, jak i obywatele mogą nie mieć pełnej świadomość skutków decyzji w następstwie ew. przyjęcia regulacji w obecnym kształcie. A wpłynie ona na kształt całego sektora energetyki, a nawet szerzej – na model rozwoju gospodarczego kraju i spójność społeczną. Tymczasem OSR nie odzwierciedla rzeczywistych skutków regulacji. OSR w ocenie IEO ma poważne braki; dyskryminuje prosumentów i nawet sama w sobie poddaje w wątpliwość sens ekonomiczny wprowadzania systemu aukcyjnego jako zasadniczego elementu wsparcia OZE, który ma być wprowadzony razem z uchwalaniem ustawy.

Jak stwierdza Instytut, OSR nie daje podstaw do stwierdzenia, że projekt ustawy wdraża w pełni przepisy dyrektywy 2009/28/WE, w szczególności w zakresie transparentności i dostępu do sieci, ani że proponowane przepisy nie prowadzą do obniżenia kosztów wsparcia dla nowych inwestycji. Nie obejmuje zarówno szeregu ryzyk jak i praktycznie żadnych korzyści związanych z rozwojem OZE w Polsce.

Swoją opinię IEO skierował 9 stycznia do wicepremiera Janusza Piechocińskiego oraz na Komitet Stały Rady Ministrów z prośbą o wzięcie opinii pod uwagę i doprowadzenie do spójności treści regulacji z wynikami OSR.

Redakcja reo.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here