IEO: Analiza ekonomiczna OZE dla MG do końca VI, IRR=12 proc. to dobry punkt wyjścia

Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO), który ma wykonać dla inisterstwa gospodarki analizę ekonomiczną poszczególnych technologii OZE, liczy że zrobi to do końca czerwca – poinformował w rozmowie prezes Grzegorz Wiśniewski. Instytut zakłada przyjęcie jako “punktu wyjścia” IRR na poziomie 12 proc. dla wszystkich badanych technologii.

– Myślę, że opracowanie dla MG powinno być gotowe pod koniec czerwca – powiedział Wiśniewski w rozmowie w kuluarach Konferencji Energetycznej Europower.

Celem opracowania jest analiza ekonomiczna poszczególnych technologii OZE, zgodnie z ich udziałem i zakładanym rozwojem, określonym w Krajowym Planie Działań (KPD) dla OZE. Analiza ma określić cenę sprzedaży energii z każdej technologii OZE, która musi być przyjęta, aby inwestycja w nią się opłacała, przy różnych kosztach dla poszczególnych technologii. Ma też pokazać jaka powinna być wysokość wsparcia, aby poszczególne technologie mogły działać na rynku.

IEO w swoim modelu ma założyć identyczną dla wszystkich analizowanych technologii oczekiwaną IRR oraz strukturę finansowania (kapitał własny/obcy), w odróżnieniu od modelu MG z końca 2011 roku który zakładał m.in. różne okresy i strukturę finansowania, a także np. IRR=25 proc. dla morskiej energetyki, choć inne technologie miały na ogół założone IRR=12 proc.

– Wewnętrzna stopa zwrotu w wysokości 12 proc. jest dobrym punktem wyjściowym – powiedział Wiśniewski. Dodał, że w modelu zostaną też ujęte zmiany – od 2011/2012 – takich parametrów jak koszty technologii, wydajność i koszty biomasy jako paliwa.

Model IEO ma być przygotowany w jednym wariancie, ale z szeroką analizą wrażliwości na zmiany poszczególnych parametrów.

Ze słów Wiśniewskiego wynika, że IEO może w ramach prac przygotować też propozycje tzw. współczynników korekcyjnych w modelu wsparcia opartym na zielonych certyfikatach, który określi, ile świadectw pochodzenia powinny otrzymać poszczególne technologie, aby inwestycja była opłacalna.

– Dodatkowym zadaniem może być propozycja współczynników, ale żeby je wskazać musimy znać system wsparcia. A my nie wiemy, jaka będzie opłata zastępcza i czy w ogóle będzie – podsumował prezes. Trudnością przy ustaleniu takich współczynników jest też określenie ceny energii z energetyki konwencjonalnej.

Wydaje się, że przyjęcie IRR na poziomie 12 proc. jest rozsądnym kompromisem przy niskich obecnie stopach procentowych na rynku finansowym z jednej strony, i oczekiwaniami inwestorów którzy najczęściej liczą na IRR na poziomie 16 proc. i więcej.

 

Marcin Zaremba

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here