Iberdrola i Schneider Electric podpisały największą umowę w zakresie Smart Metering


Hiszpańska Iberdrola powierzyła Schneider Electric zadanie zaprojektowania oraz wdrożenia platformy technologicznej, która umożliwi administrowanie i sterowanie danymi generowanymi każdego dnia przez ok. 11 milionów inteligentnych liczników. Zostaną one zamontowane w krajowej sieci niskiego napięcia do roku 2019.

Nowa platforma oparta na technologii Schneider Electric Titanium pozwoli gromadzić dane z inteligentnych urządzeń pomiarowych i monitoringu sieci niskiego napięcia zgodnie ze standardami PRIME. Co więcej, dane te będą zbierane w ramach jednego, scentralizowanego rozwiązania. W efekcie tego, firma Iberdrola uzyska dostęp do informacji o zużyciu energii w czasie rzeczywistym, co umożliwi wydajne i efektywne zarządzanie siecią.

Zbieranie i zarządzanie informacją

System zdalnego sterowania będzie pełnić funkcję centralnego punktu komunikacji dla wszystkich urządzeń rozsianych w terenie. Włączane są w to zaawansowane systemy monitoringu i inteligentne mierniki, gromadzące dane napływające z sieci niskiego napięcia. Platforma pozwoli również na wydajne zbieranie i administrowanie olbrzymimi ilościami informacji, w tym kodami bezpieczeństwa wykorzystywanymi podczas komunikacji w trybie chronionym. Dodatkowo zostanie ona wyposażona w funkcje niezbędne do utrzymania ciągłości i dynamicznego rozwoju procesów zdalnego zarządzania oraz operacji pomiarowych i zarządzania zasobami. System umożliwi także przeprowadzanie zdalnej konfiguracji urządzeń terenowych, wczesne wykrywanie i monitoring incydentów oraz generowanie stosownych raportów.

Spadek ceny a wzrost mocy

Dzięki inteligentnym rozwiązaniom pomiarowym Schneider Electric, Iberdrola będzie mogła korzystać z elastycznego, dynamicznego i wydajnego kosztowo systemu do zarządzania i monitoringu danych. Napływać będą one każdego dnia z milionów inteligentnych liczników i zaawansowanych urządzeń monitorujących. Z kolei klienci hiszpańskiego dostawcy odczują korzyści płynące z szybszego i bardziej elastycznego zarządzania systemem (zmiany taryf, wzrost mocy itd.) oraz możliwością odczytu w czasie rzeczywistym poboru energii.

Platforma zostanie opracowana specjalnie na potrzeby hiszpańskiego operatora, a jej wdrożenie przeprowadzą eksperci z globalnego centrum kompetencyjnego Schneider Electric z Sewilli. Zespoły z Centrum Innowacji zrealizowały już wcześniej szereg udanych projektów obejmujących między innymi wdrożenie i administrowanie rozległą infrastrukturą zaawansowanych, inteligentnych mierników dla fińskiego miasta Caruna oraz dla szwedzkiego operatora Vattenfall.

Schneider Electric

fot. mat. pras.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here