Hong Kong Investment Company nabył 8,77 proc. udziałów w Global Energy

W notowaną na rynku podstawowym GPW w Warszawie spółkę Global Energy zainwestował Hong Kong Investment Company (HKIC). Akwizycja akcji zakończyła się w dniu 24 lipca br. Chiński podmiot nabył 1 000 000 akcji Global Energy SA stanowiących 8,77 proc. udziałów i głosów na WZA za sumę 1 450 000 zł.

Rozwijająca się na rynku odnawialnych źródeł energii spółka od pewnego czasu poszukiwała inwestorów strategicznych. Inwestycja chińskiego partnera to pozytywna informacja dla rynku, oznacza nowe możliwości pozyskania finansowania przez Global Energy S.A. na realizację zaplanowanych projektów OZE. HKIC poinformowało Global Energy S.A., że możliwe jest jego dalsze zwiększanie kapitałowego zaangażowania w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

– Hong Kong Investment Company będzie wspierać Global Energy w negocjacjach dotyczących nabywania urządzeń oraz technologii od chińskich koncernów na warunkach, które przy dzisiejszych parametrach cenowych dotyczących wykupu zielonej energii przez zakłady energetyczne umożliwiają budowę instalacji, produkujących energię z odnawialnych źródeł, zapewniając satysfakcjonujące stopy zwrotu z inwestycji – wyjaśnia Artur Staykov, Prezes Zarządu Global Energy S.A.

Spółka zainteresowana jest pozyskiwaniem m.in. turbin wiatrowych oraz paneli fotowoltaicznych w cenach skutkujących po odliczeniu kosztu finansowania ich rentowną pracę. Nabycie instalacji na niskim poziomie cenowym jest dla apółki kluczowe dla powodzenia inwestycji oraz realizacji atrakcyjnych pod względem finansowym dla inwestorów projektów farm wiatrowych i solarnych. Plany inwestycyjne Emitenta, zgodnie z zapowiedzią zarządu, oparte są na utworzeniu struktury holdingowej Global Energy S.A., która ma powstać w wyniku przejęcia spółek publicznych realizujących projekty w poszczególnych dziedzinach OZE: farmy wiatrowe, farmy solarne oraz instalacje biogazowe. Zarządzaniem i rozwojem projektów farm wiatrowych ma się zająć przejmowana Inventi SA, która posiada wieloletnie doświadczenie w tym zakresie na polskim rynku oraz kontakty z chińskimi podmiotami z branży energetycznej zainteresowanymi inwestycjami w OZE w Polsce i w Europie. Realizacją projektów i budowy instalacji fotowoltaicznych oraz biogazowych będą zajmować się spółki przejmowane w następnej kolejności.

Global Energy S.A. jest obiektem zainteresowania chińskich inwestorów. HKIC to już trzeci podmiot reprezentujący inwestorów z Azji, który rozpoczął współpracę ze spółką. W czerwcu br. Chinese Investment Bulgaria (CIB) zawarło z GE porozumienie o współpracy w zakresie rozwoju prowadzonych i pozyskania nowych projektów OZE. W lipcu br. fundusz inwestycyjny Bressington Limited z siedzibą w Hong Kongu nabył za 10 mln zł od Global Energy S.A. 50 proc. udziałów w kapitale i głosach na ZWZ bułgarskiej spółki posiadającej projekty farm wiatrowych i instalacji paneli fotowoltaicznych.
W ostatnim czasie wiele podmiotów z Chin rozpoczęło kolejne inwestycje w Europie, szczególnie na Bałkanach: w Bułgarii, Serbii i Czarnogórze, przymierzając się jednocześnie do dalszej ekspansji w kierunku Macedonii, Bośni i Chorwacji. GE jest członkiem Bułgarsko-Chińskiej Izby Gospodarczej i dzięki nawiązanym relacjom korzysta z dostępu do największych firm z branży energetycznej i OZE.

 

Redakcja reo.pl
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here