HEAL zestawia subwencje i koszty opieki zdrowotnej związane z paliwami kopalnymi


Organizacja Health and Environment Alliance (HEAL)opublikowała raport pt. “Ukryte koszty: jak obcięcie dotacji na wydobycie paliw kopalnych poprawizdrowie obywateli”. To pierwsze tego typu zestawienie subwencjii kosztów opieki zdrowotnej wynikających z zanieczyszczania powietrzawywołanego energetyką kopalną.

Spalaniepaliw kopalnych prowadzi do zmiany klimatu i przedwczesnych zgonów. Mimo to,rządy wszystkich krajów wydają ogromne kwoty publicznych pieniędzy (wpływów zpodatków), wspomagając wydobywców węgla, gazu i ropy w produkcji energii. Odniemal 10 lat otrzymujemy zapewnienia, że taka pomoc się skończy. Jednakżeraport pokazuje, że w krajach grupy G20 średnie koszty zdrowotne powstałewskutek wydobywania paliw kopalnych, są ponad sześciokrotnie większe od samychdotacji: 444 mld i 2 758 mld USD (odpowiednio 416 mld i 2 600 mld euro).

Każdego rokuspalanie surowców kopalnych skraca życie około 6,5 miliona ludzi. Jestprzyczyną infekcji dróg oddechowych, wylewów, zawałów, przewlekłychobturacyjnych chorób płuc i raka. Przemysł nie ponosi kosztów leczenia, zmianklimatycznych ani degradacji środowiska — za wszystko płacą obywatele.

– Reprezentancikrajów w Europie i na świecie nieustannie zobowiązują się do walki ze zmianąklimatu i wyeliminowania węgla z naszej gospodarki. Niestety nadal wydająmiliardy dolarów i euro na walkę z globalnym ociepleniem, przedwczesne zgonyczy podwyższoną zachorowalność na choroby serca i płuc. Należy wykorzystaćokazję do poprawy kondycji zdrowotnej milionów obywateli na całym świecie,obcinając dotacje na przemysł paliw kopalnych, który jest dla nas śmiertelnymzagrożeniem. Czas przejść od słów do czynów i natychmiast wycofać tego typusubwencje– mówi Genon K. Jensen, dyrektorka organizacji HEAL.

Raportanalizuje faktyczne koszty negatywnego wpływu gospodarki paliw kopalnych nazdrowie w wybranych krajach. Przykładowo, w Wielkiej Brytanii wydatki na opiekęzdrowotną, które powstają w wyniku zanieczyszczania powietrza przez sektorenergetyczny, wynoszą niemal pięć razy więcej niż dotacje dla tego przemysłu.Oznacza to, że obywatele nie tylko widzą jak 6,5 mld USD z publicznej kasy jestwydawanych na jedną z najbogatszych branż na świecie, ale także to, że kosztujeto dodatkowo 30,7 mld USD opieki zdrowotnej i przedwczesnych zgonówwynikających z zanieczyszczenia powietrza. W Chinach natomiast koszty zdrowotnezanieczyszczenia powietrza wynoszą bagatela 1 785 mld USD. To ponad 18 razywięcej niż podatnicy oddają dostawcom węgla, gazu i ropy naftowej. Fundują wten sposób kryzys sektora publicznej opieki zdrowotnej za sprawą 1,6 mlnprzedwczesnych zgonów w skali roku. 

Raport organizacjiHEAL zawiera również zalecenia dla polityków i decydentów, zachęcając dowycofania dotacji do roku 2020 w krajach rozwiniętych i do 2025 roku w krajachrozwijających się. W ten sposób ograniczone zostaną przedwczesne zgony, złystan zdrowia, a chaos zmian klimatycznych zostanie opanowany. Utoruje to drogęźródłom energii odnawialnej i ekologicznej, która jest korzystna dla naszegozdrowia. 

Dokumentpodkreśla również, że bieżące dotacje można przeznaczać na poprawę zdrowiaobywateli, dokonując odpowiednich inwestycji w każdym z krajów omawianych wraporcie. Na przykład w Niemczech kwota 5,4 mld dolarów (5,1 mld euro) topieniądze podatników, które wystarczą do produkcji paneli słonecznych dla ponad300 tys. gospodarstw domowych. Oprócz ekologicznego źródła energii fundusze tepokryć mogą pięcioletni program zapomóg i szkoleń zawodowych dla wszystkich (15tys.) pracowników elektrowni węglowych. 

W krajachtakich jak Turcja czy Polska dotacje na energetykę kopalną stanowią znacznyprocent wydatków publicznych. Mając do dyspozycji takie środki, możnaprzeznaczyć je na wzmocnienie publicznej opieki zdrowotnej. W Polsce mogłobyprzełożyć się to np. na budowę 34 nowych zakładów opieki zdrowotnej izwiększenie liczby lekarzy o 30 tys.

– Jednąz najlepszych strategii politycznych w zakresie ograniczania subwencji napaliwa kopalne jest inwestowanie tych środków w powszechnie dostępną, publicznąopiekę zdrowotną. Oszczędności z dotacji pozwalają finansować takieprzedsięwzięcia. Łączenie takich strategii przekłada się na znaczne korzyściekonomiczne, zdrowotne i w zakresie ochrony środowiska. To również ogromnapoprawa wizerunku polityków, którzy w ten sposób zapewniają bezpłatną opiekęzdrowotną swoim obywatelom — mówi Robert Yates, starszy członek Królewskiego Instytutu SprawMiędzynarodowych (Wielka Brytania).

Raport dostępny w j. ang. TUTAJ

 

mat. pras.
fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here