HEAL Polska: Powinniśmy być chronieni przed szkodliwymi inwestycjami


Czy elektrownia węglowa wpłynie na zdrowie mieszkańców, ator wyścigowy może obniżyć jakość życia w danej miejscowości? – to pytania,które stawiają sobie osoby bezpośrednio dotknięte przez takie inwestycje. Czyjednak istnieją regulacje prawne faktycznie chroniące ludzi przed ichszkodliwym wpływem? Organizacja HEAL Polska, badająca wpływ czynnikówśrodowiskowych na zdrowie, rekomenduje wprowadzenie obowiązkowej, formalnejOceny Oddziaływania na Zdrowie. 

Przed szkodliwym wpływem potencjalnych inwestycji naśrodowisko przyrodnicze w Polsce ma chronić przepis, który już dziesięć lattemu wprowadził obowiązkowe przeprowadzanie Oceny Oddziaływania na Środowisko.W teorii, obowiązkowym elementem OOŚ powinna być ocena wpływu danej inwestycjiczy polityki na zdrowie ludzi. Niestety praktyka pokazuje, że opis wpływuinwestycji na zdrowie często ogranicza się do stwierdzenia, że na nie „niewpłynie”, bez szczegółowej analizy danych i potencjalnych zagrożeń. Dlatego oile wpływ środowisko podlega odpowiednim regulacjom, zdrowie wydaje się byćmocno marginalizowane.

W opublikowanym niedawno raporcie na temat wpływupotencjalnych inwestycji na zdrowie Ocena oddziaływania na Zdrowie.Charakterystyka, zastosowanie na świecie i perspektywa rozwoju w Polsce HEALPolska przypomina, że zdrowie człowieka powinno stanowić priorytet przypodejmowaniu wszelkich decyzji inwestycyjnych czy strategicznych. Z tym głosemzgadzają się eksperci, którzy zalecają wzmocnienie oceny skutków zdrowotnych wramach Oceny Oddziaływania na Środowisko bądź wprowadzenie oddzielnej procedurydedykowanej zdrowiu zwanej Oceną Oddziaływania na Zdrowie (OOZ). Wymóg prawnystosowania OOZ istnieje m.in. w USA, Szwajcarii czy na Litwie.

Wprowadzenie obowiązku opracowywania Oceny Oddziaływania naZdrowie dałoby pełen obraz możliwych skutków zdrowotnych danej inwestycji,uwzględniających np. emisje zanieczyszczeń powietrza, oddziaływanie hałasu czyzanieczyszczenie wód. Czasem to, co ma pozornie nawet niewielki wpływ naśrodowisko może stanowić duże zagrożenie dla zdrowia ludzi. Wprowadzenieobowiązkowej oceny skutków zdrowotnych mogłoby ich uchronić przed przykrymikonsekwencjami takich inwestycji – mówi Weronika Piestrzyńska z organizacji HEALPolska.

HEAL Polska przypomina, że aż 23% zgonów na całym świeciezwiązanych jest z czynnikami środowiskowymi. Organizacja rekomendujewprowadzenie obowiązkowej Oceny Oddziaływania na Zdrowie w Polsce dladokumentów strategicznych związanych z energetyką, transportem i planowaniemprzestrzennym, jako dla tych dziedzin, których oddziaływanie ma największywpływ na zdrowie publiczne.

 

 

mat. pras.

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here