HEAL Polska: OZE lepsze dla naszego zdrowia


Produkcja energii jest procesem znacząco wpływającym na stanzdrowia społeczeństwa. W Polsce, kraju o najbardziej zanieczyszczonym powietrzuw Unii Europejskiej, energetyka węglowa powinna być zastępowana przezodnawialne, przyjazne zdrowiu źródła energii – przekonuje organizacja HEALPolska, zajmująca się wpływem środowiska na zdrowie publiczne. 

Energetyka węglowa to jedno z najbardziej szkodliwych dlazdrowia źródeł energii, a spalanie paliw stałych powinno zostać zaprzestane do2050 roku – takie wnioski płyną z najnowszej publikacji HEAL pt. „Energiaprzyjazna zdrowiu. Czy i jak źródła energii wpływają na stan zdrowiapublicznego?”, porównującej skutki zdrowotne poszczególnych źródeł produkcjienergii.

Energetyka w znaczącym stopniu determinuje stan zdrowiapublicznego danego społeczeństwa. Sposób, w jaki produkujemy prąd i ciepło możeprzyczyniać się do powstawania zagrożeń środowiskowych bezpośrednio związanychz podwyższonym ryzkiem chorób czy przedwczesnych zgonów. Jest to szczególniezauważalne w Polsce, najbardziej zanieczyszczonym pod względem jakościpowietrza krajem Unii Europejskiej, w którym energetyka w ponad 80% opiera sięna wysokoemisyjnym spalaniu węgla. Z kolei energetyka jądrowa może powodowaćskażenie radioaktywne i chemiczne, a wydobycie gazu ziemnego możezanieczyszczać wody gruntowe, zatruwając ludzi i środowisko. Zdecydowanienajlepsze z punktu widzenia zdrowia człowieka są odnawialne źródła energii – zuwzględnieniem odpowiednich restrykcji co do stosowanych komponentów oraz ichprawidłowej utylizacji.

Głos ten wydaje się być szczególnie ważny w kontekścieniedawnego przyjęcia nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, któraw znacznym stopniu hamuje rozwój energetyki obywatelskiej – najmniej szkodliwejz punktu widzenia zdrowia, a jednocześnie wpływającej na poprawę bezpieczeństwaenergetycznego kraju. Nowelizacja ustawy OZE (wraz z tzw. ustawą odległościową)przyczyni się również do ograniczenia rozwoju energetyki wiatrowej, która zaspokajałastosunkowo duży procent zapotrzebowania na energię, posiadając jednocześnieogromny potencjał rozwoju.

Choć każde źródło energii może powodować większe lubmniejsze skutki dla zdrowia ludzi, to spalanie paliw stałych jest największymzagrożeniem dla jakości powietrza, zwłaszcza w kraju, gdzie normy szkodliwychsubstancji w powietrzu są notorycznie przekraczane, a każdego roku ponad 40tys. osób umiera przewcześnie z powodu oddychania zanieczyszczonym powietrzem –mówi Weronika Piestrzyńska z HEAL Polska – Rozwój produkcji energii ze źródełodnawialnych – mimo, iż wymaga wykonywania kompleksowej oceny oddziaływania nazdrowie – znacząco przyczyni się do poprawy zdrowia publicznego w Polsce.Bardzo ważne jest także podnoszenie efektywności energetycznej oraz redukcjakonsumpcji energii w skali całego społeczeństwa.  

Odchodzenie od węgla powinno następować stopniowo – jaksugeruje HEAL, do 2040 r. węgiel powinnien całkowicie zniknąć z miksuenergetycznego, a tymczasowe wsparcie dla systemu opartego o OZE powinnostanowić spalanie gazu. Organizacja podkreśla także znaczenie wykonywaniakompleksowych analiz wpływu strategii energetycznych na zdrowie publiczne izaangażowania sektora ochrony zdrowia w dyskusję na temat stosowanych źródełenergii oraz ich skutków zdrowotnych.

 

Energia przyjazna zdrowiu. Czy i jak źródła energii wpływają na stan zdrowia publicznego [PDF]

HEAL Polska

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here