HEAL Polska: ostatnia szansa na wprowadzenie ambitnych regulacji ws. smogu przed zimą


Organizacja HEAL Polska wraz z sygnatariuszami petycji„Demaskujemy Smog – nowe regulacje potrzebne!” przypomina o smogu poza sezonemgrzewczym, apelując do premier Szydło o ambitne normy dla paliw i kotłów orazobniżenie poziomów alarmowania o zanieczyszczeniach powietrza.

Jak zauważa HEAL Polska, rok 2017 stał się przełomowy wsprawie podniesienia świadomości Polaków i Polek wobec wpływu zanieczyszczeńpowietrza na zdrowie. Dzięki zaangażowaniu mediów, ekspertów zdrowiapublicznego i działaczy społecznych udało się zmobilizować rząd do deklaracjizmniejszenia emisji trujących substancji do powietrza atmosferycznego.

Jednak mimo tych obietnic, władze wciąż nie podjęływystarczających działań w celu redukcji przedwczesnych zgonów i ilościzachorowań na choroby bezpośrednio wywołane przez zanieczyszczenie powietrza wnaszym kraju. Jeżeli jesienią i zimą nie chcemy być bombardowani informacjami opermanentnych przekroczeniach norm jakości powietrza, to obiecane regulacjedotyczące norm dla kotłów i jakości paliw stałych muszą zostać ogłoszone iwejść w życie jeszcze przed sezonem grzewczym – uważa HEAL Polska. Dlatego, abyzmobilizować rządzących do większej aktywności, organizacja zainicjowałapetycję, która obejmowała dwa postulaty: obniżenie poziomu alarmowania ostężeniu średniodobowym pyłu PM10 do 100 µg/m3 oraz poziomu informowania do 80µg/m3, ponieważ mieszkańcy Polski mają prawo do rzetelnej informacji o jakościpowietrza i do ochrony swojego zdrowia oraz jak najszybsze wprowadzenie wymagańdla kotłów na paliwa stałe i wymagań jakościowych dla tych paliw ze względu nato, że spalanie paliw niskiej jakości w wysokoemisyjnych kotłach (tzw.kopciuchach) stanowi główne źródło niskiej emisji odpowiedzialnej za złą jakośćpowietrza w Polsce.

„W przypadku zanieczyszczeń powietrza tylko wprowadzenieodpowiednich rozwiązań ogólnokrajowych będzie skuteczne” – napisała pod petycjąDorota, jedna z sygnatariuszek. Z kolei w komentarzu Renaty czytamy: „Jest tobardzo ważne dla naszego zdrowia oraz następnych pokoleń”.

– Rząd na początku roku zapowiedział szybkie i skutecznedziałania mające poprawić jakość powietrza. Mijają kolejne miesiące, akonkretów nadal brak. Chcąc przyśpieszyć zmiany, tak żeby nowe przepisy zaczęłyobowiązywać w nadchodzącym sezonie smogowym, przekazaliśmy w dniu dzisiejszymnaszą petycję pani premier Beacie Szydło. Może ona realnie wpłynąć na prace wministerstwach tak, by nowe przepisy były ambitne i spełniały oczekiwaniaobywateli, a także zostały wprowadzone jak najszybciej – mówi MarlenaKropidłowska, specjalistka ds. Jakości Powietrza HEAL Polska. – Regulacje, októrych mowa, są wyjątkowo istotne, ponieważ Polska od lat pozostaje krajem onajgorszej jakości powietrza w Unii Europejskiej – dodaje.

O skali zagrożenia oraz sposobach walki ze smogiemprzeczytać można na stronie międzynarodowej kampanii Unmask My City (pl.:Demaskujemy Smog Przez Cały Rok), której częścią jest petycja do premierSzydło.

 

 

REO.pl

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here