HEAL Polska: Czy przyjaźń z Trumpem oddali Polskę od polityki klimatycznej UE?


Zaproszenie Trumpa do Polski przed szczytem G20, na którympodejmowane będą kwestie klimatyczne budzi wątpliwości organizacji działającychna rzecz poprawy jakości powietrza w UE. Podczas gdy w Warszawie ludzieprzyklaskiwali Trumpowi, miliard osób apelowało do przywódców G20 do poparciawdrażania Porozumienia Paryskiego tuż przed szczytem w Hamburgu.

Jasne jest to, że Trumpowi zależy na sprzedaży surowcówenergetycznych poza Stanami Zjednoczonymi. Podczas rozmowy z prezydentem AndrzejemDudą skupiono się na dostawie gazu, którego pierwszy transport miałmiejsce w czerwcu. Nie wspomniano nic o dostawach węgla, choćjasne jest to, że Trumpowi będzie zależało na sprzedaży surowcaw krajach takich jak Polska, w których złoża się  kończą, choćgospodarka i energetyka jest od nich uzależniona. Z punktuwidzenia polityki pozyskiwanie energii z wielu źródeł może wydawać siękrokiem w stronę ustabilizowania bezpieczeństwa energetycznego.Z punktu widzenia zdrowia, popieranie konwencjonalnych źródeł energiioraz zaprzeczanie zmianie klimatu w długiej perspektywie jestszkodliwe na nas wszystkich. Warto choćby wspomnieć, że energetykawęglowa w Europie powoduje każdego roku 22 900 przedwczesnych zgonówi dziesiątki tysięcy schorzeń, a zanieczyszczenie powietrzagenerowane przez polskie elektrownie odpowiada za blisko 6 tysięcyprzedwczesnych zgonów, zarówno w naszym kraju, jak i za granicą.

W walce ze zmianą klimatu konieczna jest współpracai jedność. Niestety sygnały, które docierają do nasod kluczowych polityków sugerują, że interesy grupy państw G20 różniąsię. Nawet poszczególne stany USA zapowiadają, że pomimo ostatniejdeklaracji prezydenta, nadal będą ograniczać emisję. Sama Angela Merkel,która jawnie krytykuje politykę Trumpa i jego wycofanie sięze wspólnej redukcji CO2 do atmosfery, przyznaje,że stanowi to wyzwanie do współczesnego świata. Niepokojące jestrównież fakt, że w obliczu ostatnich wydarzeń Polskanie dołączyła się do krytyki USA w sprawie PorozumieniaParyskiego. Wszakże zobowiązała się tak samo jak pozostali uczestnicyCOP21 w Paryżu do dołożenia wszelkich starań w celu obniżeniaemisji dwutlenku węgla do atmosfery, czyli jednym słowem dekarbonizacji.

Przed jutrzejszym zgromadzeniem w Hamburgu opublikowano podpisanyprzez ponad miliard osób na całym świecie apel, w któryminicjatorzy piszą, że „Porozumienie Paryskie to droga do wzrostuekonomicznego, bezpieczeństwa oraz zdrowia ludzi, więc należyzmierzać do jego wdrożenia w coraz szybszym tempie.” Dlatego należywalkę z CO2 rozumieć jako nowe możliwości, a nieograniczenia. Rekomendują oni działania, które łączy poparcie dla wdrożeniaPorozumienia Paryskiego na rzecz ochrony klimatu. HEAL Polska popiera tedziałania. Od dawna wiadomo, że zmiana klimatu nie tylko wiąże sięz niekontrolowanymi zjawiskami pogodowymi, ale realnie wpływana zdrowie ludzi na całym świecie powodując lub rozwijającniepopularne dotąd choroby. Sygnatariusze apelu to ludzie,którzy przekonani są, że zmiana modelu pozyskiwania energiina świecie na nieemisyjną, która uwzględnia zagrożenie zmianyklimatu, jest szansą, z której najwyższy czas skorzystać, dlatego światowiliderzy- uczestnicy szczytu w Hamburgu, powinni dojść w tej kwestiido porozumienia.

Po wizycie Donalda J. Trumpa w Polsce wszyscy zastanawiają się,na czym staną stosunki między naszymi krajami. Jego kurtuazyjnetwierdzenie wypowiedziane podczas konferencji prasowej, że umowęna gaz można podpisać od zaraz, nie jest gwarantem współpracypomiędzy krajami w tym zakresie, a jedynie dyplomatycznym zabiegiem,który ma zjednać mu Polaków i polski rząd. Ewidentnie Trump znalazłsojuszników, którzy będą jego głosem w Zjednoczonej Europie. Pytanie,czy przez deklarowaną przyjaźń ze Stanami Zjednoczonymi w omawianymdziś zakresie, nie ochłodzi się stosunków z Unią Europejską,która powinna stanowić główny punkt odniesienia dla Polski w tematyceredukcji zanieczyszczeń, emisji CO2 i zdrowia publicznego?

HEAL Polska

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here