Gwarancje pochodzenia energii odnawialnej – regulacje, wytwarzanie, obrót

Data: 27 listopada 2014 r.
Miejsce: Hotel Mercure Grand, Warszawa

Wraz z małym trójpakiem energetycznym, wprowadzony został nowy instrument wsparcia odnawialnych źródeł energii zwany gwarancją pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w OZE.

Gwarancja pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w OZE jest dokumentem potwierdzającym, że określona ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej została wytworzona w odnawialnym źródle energii.

 

Mechanizm gwarancji pochodzenia został wprowadzony do unijnego prawa na początku ubiegłej dekady i korzystają z niego – oprócz producentów zielonej energii – także firmy, które kupując określoną ilość gwarancji chcą poprawić swój wizerunek i pokazać, że korzystają z ekologicznej energii.

W Polsce podmiotem odpowiedzialnym za wydawanie gwarancji pochodzenia jest Urząd Regulacji Energetyki. Gwarancja pochodzenia odpowiadająca wytworzeniu 1 MWh zielonej energii wydawana jest na okres 12 miesięcy od dnia zakończenia wytwarzania energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii objętej wnioskiem o wydanie gwarancji pochodzenia.

Zgodnie z treścią ustawy wytwórca energii musi zgłosić wniosek o wydanie gwarancji pochodzenia do OSD lub OSP, na którego obszarze działania zostało przyłączone odnawialne źródło energii, w terminie 7 dni od dnia zakończenia wytworzenia danej ilości energii elektrycznej objętej wnioskiem. Zatem terminem na złożenie wniosku za energię wytworzoną w 2014 roku jest 7 stycznia 2015.

W związku z powyższym chcąc przybliżyć Państwu i przygotować do korzystania z tego mechanizmu wsparcia OZE jakim są gwarancje pochodzenia, zespół powermeetings.eu postanowił zorganizować szkolenie: Gwarancje pochodzenia energii odnawialnej – regulacje, wytwarzanie, obrót

Podczas szkolenia omówione zostaną wszelkie procedury i wymagania formalne aby otrzymać gwarancję pochodzenia, jak również szczegółowo przedstawiona zostanie rola Wytwórcy i Operatora sieci oraz ich wzajemne relacje i obowiązki.

Szkolenie poprowadzi dr Zdzisław Muras – znany i ceniony ekspert i praktyk.

Więcej informacji o wydarzeniu znajdą Państwo na www.powermeetings.eu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here