GUS: wydajemy więcej pieniędzy na ochronę przyrody, emitujemy mniej CO2


W 2014 r. na ochronę środowiska wydaliśmy ponad 14 mld zł, oponad 3 mld zł więcej niż w 2010 r. – wynika z raportu GUS. W tym czasiezredukowaliśmy też o blisko 30 mln ton emisję gazów cieplarnianych – do 380 mlnton na koniec 2014 r.

 

W opublikowanym raporcie “Polska w liczbach” GUSzwraca uwagę, że w 2014 r. środki trwałe przeznaczone na ochronę środowiska wnaszym kraju (w cenach bieżących) stanowiły 0,83 proc. PKB. W 2013 r. tarelacja wyniosła 0,66 proc., a w 2000 r. 0,76 proc. PKB.

 

Najwięcej pieniędzy wydano na gospodarkę ściekową i ochronęwód (44 proc.), na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu (32 proc.), nagospodarkę odpadami (ponad 14 proc.) a na ochronę przed hałasem (3,9 proc.).

 

Z raportu GUS wynika ponadto, że w Polsce zmniejsza się emisjazanieczyszczeń do atmosfery. W 2014 r. całkowita emisja zanieczyszczeń dopowietrza wyrażona w ekwiwalencie dwutlenku węgla wyniosła ponad 380 mln ton ibyła niższa niż rok wcześniej o blisko 15 mln ton, a w stosunku do 2010 r. oblisko 30 mln ton.

 

Zmniejszyła się też emisja dwutlenku siarki – do 800 tys.ton w 2014 r. (w 2010 – 970 tys. ton), tlenków azotu do 723 tys. ton z 874 tys.ton oraz tlenków węgla do ponad 2,7 mln ton w 2014 r. z ponad 3,1 mln ton w2010 r.

 

GUS informuje, że Polacy wytwarzają też coraz mniej śmieci.Na koniec 2014 r. każdy mieszkaniec wytworzył 268 kg odpadów komunalnych. Rokwcześniej było to 293 kg, a w 2010 – 315 kg śmieci. Blisko dwa lata temuwytworzyliśmy ogółem ponad 10,3 mln ton śmieci komunalnych (w 2010 było to ponad12 mln ton).

 

W 2014 r. w 11,5 proc. udziale energii odnawialnej wkońcowym zużyciu energii, najwięcej zielonej energii pochodziło z biopaliwstałych. Biomasa pochodząca z lasów czy rolnictwa (np. pellety, brykiety)stanowiła ponad 76 proc. Na dalszych miejscach znalazły się biopaliwa ciekłe(np. biodiesel, biooleje) z udziałem 9,2 proc., energia wiatrowa 8,2 proc. czyenergia wodna 2,3 proc. Energia słoneczna stanowiła jedynie 0,2 proc.

 

Jak czytamy w raporcie, Polska należy do krajów europejskicho najwyższych wskaźnikach różnorodności biologicznej oraz wyjątkowych walorachśrodowiskowych. Urząd wskazuje na Białowieski Park Narodowy – na liścieświatowego dziedzictwa UNESCO, czy Wielkie Jeziora Mazurskie, które znalazłysię jako jedno z 14 najpiękniejszych miejsc na świecie oraz mogą znaleźć się naliście rezerwatów biosfery UNESCO.

 

W 2014 r. parki narodowe, rezerwaty przyrody oraz inne formyochrony obejmowały 32,5 proc. powierzchni Polski (ponad 10 mln ha). Najwięcejbyło obszarów chronionego krajobrazu (22 proc. powierzchni – ponad 7 mln ha),parków krajobrazowych (8 porc. – ponad 2,5 mln ha), parki narodowe (1 proc. -ponad 314 tys. ha), rezerwaty przyrody (0,5 proc. powierzchni – ponad 165 tys.ha.)

 

GUS dodaje, że w naszym kraju rośnie liczba zwierzątchronionych. Na koniec 2014 r. w Polsce żyło ponad 100 tys. bobrów (w 2010 r.było to blisko 69 tys.), 163 niedźwiedzie (2010 – 147 sztuk), 1,3 tys. wilków(2010 – 770), ponad 1,4 tys. żubrów (w 2010 r. – ponad 1,2 tys.) czy 309 rysi(2010 r. – 285 sztuk).

 

 

PAP

fot. Pixabay

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here