GUS: Energia ze źródeł odnawialnych w 2013 r.


Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto wyniósł w 2013 roku 11,3 proc. i wzrósł o 4,1 pkt. proc. w stosunku do roku 2005. – wynika z informacji statystycznych przedstawionych w przygotowanej przez GUS publikacji „Energia ze źródeł odnawialnych w 2013 r.”.

Energia pozyskiwana ze źródeł odnawialnych w Polsce pochodzi w przeważającym stopniu z biopaliw stałych (80 proc.), biopaliw ciekłych, z energii wiatru, energii wody i biogazu. W 2013 roku energia elektryczna wytworzona z OZE pochodziła: z biopaliw stałych (46,4 proc.), energii wiatru (35,2 proc.), energii wody (14,3 proc.) oraz z biogazu (4 proc.). W produkcji ciepła z OZE podstawowym nośnikiem są biopaliwa stałe (ponad 97 proc.).

Redakcja reo.pl

fot. freeimages.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here